Lower Super Output Area (LSOA) Maps

Area maps for each LSOA in Wales are available from the links below. LSOA is the geographic unit used in the Welsh Index of Multiple Deprivation (WIMD). LSOAs are built from groups of Output Areas (OAs) used for the 2001 Census. There are 1,896 LSOAs in Wales each with a population of about 1,500 people. Because the size and boundaries of LSOAs have not changed since they were created in 2004, the same areas are analysed in the three recent WIMD updates (WIMD 2005, WIMD 2008 and WIMD 2008: Child Index). The maps can be used alongside each of the three updates to identify the area covered by each LSOA.

If you have any queries please email stats.inclusion@gov.wales

Isle of Anglesey
Gwynedd
Conwy
Denbighshire
Flintshire
Wrexham
Powys
Ceredigion
Pembrokeshire
Carmarthenshire
Swansea
Neath Port Talbot
Bridgend
Vale of Glamorgan
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tydfil
Caerphilly
Blaenau Gwent
Torfaen
Monmouthshire
Newport
Cardiff

Isle of Anglesey

W01000001 Aberffraw & Rhosneigr 1
W01000002 Aberffraw & Rhosneigr 2
W01000003 Amlwch Port
W01000004 Amlwch Rural
W01000005 Beaumaris
W01000006 Bodffordd
W01000007 Bodorgan
W01000008 Braint
W01000009 Bryngwran
W01000010 Brynteg
W01000011 Cadnant (Isle of Anglesey)
W01000012 Cefni
W01000013 Cwm Cadnant
W01000014 Cyngar
W01000015 Gwyngyll
W01000016 Holyhead Town
W01000017 Kingsland
W01000018 Llanbadrig
W01000019 Llanbedrgoch
W01000020 Llanddyfnan
W01000021 Llaneilian
W01000022 Llanfaethlu
W01000023 Llanfair-yn-Neubwll 1
W01000024 Llanfair-yn-Neubwll 2
W01000025 Llanfihangel Ysgeifiog
W01000026 Llangoed
W01000027 Llanidan
W01000028 Llannerch-y-medd
W01000029 London Road
W01000030 Maeshyfryd
W01000031 Mechell
W01000032 Moelfre
W01000033 Morawelon
W01000034 Parc a'r Mynydd
W01000035 Pentraeth
W01000036 Porthyfelin 1
W01000037 Porthyfelin 2
W01000038 Rhosyr
W01000039 Trearddur 1
W01000040 Trearddur 2
W01000041 Tudur
W01000042 Tysilio
W01000043 Valley 1
W01000044 Valley 2

Gwynedd

W01000045 Aberdaron
W01000046 Aberdovey
W01000047 Abererch
W01000048 Abermaw 1
W01000049 Abermaw 2
W01000050 Arllechwedd
W01000051 Bala
W01000052 Bethel & Cwm-y-Glo 1
W01000053 Bethel & Cwm-y-Glo 2
W01000054 Bontnewydd
W01000055 Botwnnog & Tudweiliog
W01000056 Bowydd and Rhiw
W01000057 Brithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd
W01000058 Bryn-crug/Llanfihangel
W01000059 Cadnant (Gwynedd)
W01000060 Corris/Mawddwy
W01000061 Criccieth
W01000062 Deiniol
W01000063 Deiniolen
W01000064 Dewi
W01000065 Diffwys and Maenofferen
W01000066 Dolbenmaen
W01000067 Dolgellau North
W01000068 Dolgellau South
W01000069 Dyffryn Ardudwy
W01000070 Efail-newydd/Buan
W01000071 Gerlan
W01000072 Glyder
W01000073 Groeslon
W01000074 Harlech
W01000075 Hendre (Gwynedd)
W01000076 Hirael & Garth 1
W01000077 Hirael & Garth 2
W01000078 Llanaelhaearn
W01000079 Llanbedr
W01000080 Llanbedrog & Abersoch
W01000081 Llanberis
W01000082 Llandderfel & Llanuwchllyn 1
W01000083 Llandderfel & Llanuwchllyn 2
W01000084 Llanengan
W01000085 Llangelynin
W01000086 Llanllyfni & Clynnog
W01000087 Llanrug
W01000088 Llanwnda
W01000089 Llanystumdwy
W01000090 Marchog 1
W01000091 Marchog 2
W01000092 Menai (Bangor)
W01000093 Menai (Caernarfon)
W01000094 Morfa Nefyn
W01000095 Nefyn
W01000096 Ogwen 1
W01000097 Ogwen 2
W01000098 Peblig (Caernarfon)
W01000099 Penisarwaun
W01000100 Penrhyndeudraeth 1
W01000101 Penrhyndeudraeth 2
W01000102 Pentir 1
W01000103 Pentir 2
W01000104 Penygroes (Gwynedd)
W01000105 Porthmadog East
W01000106 Porthmadog West
W01000107 Porthmadog - Tremadog
W01000108 Pwllheli North
W01000109 Pwllheli South
W01000110 Seiont 1
W01000111 Seiont 2
W01000112 Talysarn
W01000113 Teigl
W01000114 Trawsfynydd
W01000115 Tregarth & Mynydd Llandygai
W01000116 Tywyn 1
W01000117 Tywyn 2
W01000118 Waunfawr
W01000119 Y Felinheli

Conwy

W01000120 Abergele Pensarn
W01000121 Betws-y-Coed
W01000122 Betws yn Rhos
W01000123 Bryn
W01000124 Caerhun
W01000125 Capelulo
W01000126 Colwyn 1
W01000127 Colwyn 2
W01000128 Colwyn 3
W01000129 Conwy 1
W01000130 Conwy 2
W01000131 Conwy 3
W01000132 Craig-y-Don 1
W01000133 Craig-y-Don 2
W01000134 Crwst
W01000135 Deganwy 1
W01000136 Deganwy 2
W01000137 Eglwysbach
W01000138 Eirias 1
W01000139 Eirias 2
W01000140 Gele 1
W01000141 Gele 2
W01000142 Gele 3
W01000143 Glyn (Conwy) 1
W01000144 Glyn (Conwy) 2
W01000145 Glyn (Conwy) 3
W01000146 Gogarth 1
W01000147 Gogarth 2
W01000148 Gower (Conwy)
W01000149 Kinmel Bay 1
W01000150 Kinmel Bay 2
W01000151 Kinmel Bay 3
W01000152 Kinmel Bay 4
W01000153 Llanddulas
W01000154 Llandrillo yn Rhos 1
W01000155 Llandrillo yn Rhos 2
W01000156 Llandrillo yn Rhos 3
W01000157 Llandrillo yn Rhos 4
W01000158 Llandrillo yn Rhos 5
W01000159 Llangernyw
W01000160 Llansanffraid 1
W01000161 Llansanffraid 2
W01000162 Llansannan
W01000163 Llysfaen 1
W01000164 Llysfaen 2
W01000165 Marl 1
W01000166 Marl 2
W01000167 Mochdre
W01000168 Mostyn (Conwy) 1
W01000169 Mostyn (Conwy) 2
W01000170 Pandy
W01000171 Pant-yr-afon/Penmaenan 1
W01000172 Pant-yr-afon/Penmaenan 2
W01000173 Penrhyn 1
W01000174 Penrhyn 2
W01000175 Penrhyn 3
W01000176 Pensarn 1
W01000177 Pensarn 2
W01000178 Pentre Mawr 1
W01000179 Pentre Mawr 2
W01000180 Rhiw 1
W01000181 Rhiw 2
W01000182 Rhiw 3
W01000183 Rhiw 4
W01000184 Towyn
W01000185 Trefriw
W01000186 Tudno 1
W01000187 Tudno 2
W01000188 Tudno 3
W01000189 Uwch Conwy
W01000190 Uwchaled

Denbighshire

W01000191 Bodelwyddan
W01000192 Corwen 1
W01000193 Corwen 2
W01000194 Denbigh Central
W01000195 Denbigh Lower 1
W01000196 Denbigh Lower 2
W01000197 Denbigh Lower 3
W01000198 Denbigh Upper/Henllan 1
W01000199 Denbigh Upper/Henllan 2
W01000200 Dyserth 1
W01000201 Dyserth 2
W01000202 Efenechtyd
W01000203 Llanarmon-yn-Ial/Llandegla
W01000204 Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal
W01000205 Llandrillo
W01000206 Llandyrnog
W01000207 Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern
W01000208 Llangollen 1
W01000209 Llangollen 2
W01000210 Llangollen 3
W01000211 Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
W01000212 Prestatyn Central 1
W01000213 Prestatyn Central 2
W01000214 Prestatyn East 1
W01000215 Prestatyn East 2
W01000216 Prestatyn East 3
W01000217 Prestatyn Meliden
W01000218 Prestatyn North 1
W01000219 Prestatyn North 2
W01000220 Prestatyn North 3
W01000221 Prestatyn South West 1
W01000222 Prestatyn South West 2
W01000223 Rhuddlan 1
W01000224 Rhuddlan 2
W01000225 Rhuddlan 3
W01000226 Rhyl East 1
W01000227 Rhyl East 2
W01000228 Rhyl East 3
W01000229 Rhyl South 1
W01000230 Rhyl South 2
W01000231 Rhyl South East 1
W01000231 Rhyl South East 1
W01000232 Rhyl South East 2
W01000234 Rhyl South East 4
W01000235 Rhyl South East 5
W01000236 Rhyl South West 1
W01000237 Rhyl South West 2
W01000238 Rhyl South West 3
W01000239 Rhyl West 1
W01000240 Rhyl West 2
W01000241 Rhyl West 3
W01000242 Ruthin 1
W01000243 Ruthin 2
W01000244 Ruthin 3
W01000245 St. Asaph East
W01000246 St. Asaph West
W01000247 Trefnant
W01000248 Tremeirchion

Flintshire

W01000249 Argoed (Flintshire) 1
W01000250 Argoed (Flintshire) 2
W01000251 Aston 1
W01000252 Aston 2
W01000253 Bagillt East
W01000254 Bagillt West
W01000255 Broughton North East
W01000256 Broughton South 1
W01000257 Broughton South 2
W01000258 Brynford
W01000259 Buckley Bistre East 1
W01000260 Buckley Bistre East 2
W01000261 Buckley Bistre West 1
W01000262 Buckley Bistre West 2
W01000263 Buckley Bistre West 3
W01000264 Buckley Mountain 1
W01000265 Buckley Mountain 2
W01000266 Buckley Pentrobin 1
W01000267 Buckley Pentrobin 2
W01000268 Buckley Pentrobin 3
W01000269 Caergwrle
W01000270 Caerwys 1
W01000271 Caerwys 2
W01000272 Cilcain
W01000273 Connah's Quay Central 1
W01000274 Connah's Quay Central 2
W01000275 Connah's Quay Golftyn 1
W01000276 Connah's Quay Golftyn 2
W01000277 Connah's Quay Golftyn 3
W01000278 Connah's Quay Golftyn 4
W01000279 Connah's Quay South 1
W01000280 Connah's Quay South 2
W01000281 Connah's Quay South 3
W01000282 Connah's Quay South 4
W01000283 Connah's Quay Wepre
W01000284 Ewloe 1
W01000285 Ewloe 2
W01000286 Ewloe 3
W01000287 Ffynnongroyw
W01000288 Flint Castle
W01000289 Flint Coleshill 1
W01000290 Flint Coleshill 2
W01000291 Flint Coleshill 3
W01000292 Flint Oakenholt 1
W01000293 Flint Oakenholt 2
W01000294 Flint Trelawny 1
W01000295 Flint Trelawny 2
W01000296 Greenfield 1
W01000297 Greenfield 2
W01000298 Gronant
W01000299 Gwernaffield
W01000300 Gwernymynydd
W01000301 Halkyn
W01000302 Hawarden
W01000303 Higher Kinnerton
W01000304 Holywell Central
W01000305 Holywell East
W01000306 Holywell West
W01000307 Hope 1
W01000308 Hope 2
W01000309 Leeswood
W01000310 Llanfynydd
W01000311 Mancot 1
W01000312 Mancot 2
W01000313 Mold Broncoed 1
W01000314 Mold Broncoed 2
W01000315 Mold East
W01000316 Mold South 1
W01000317 Mold South 2
W01000318 Mold West 1
W01000319 Mold West 2
W01000320 Mostyn (Flintshire)
W01000321 New Brighton 1
W01000322 New Brighton 2
W01000323 Northop 1
W01000324 Northop 2
W01000325 Northop Hall
W01000326 Penyffordd 1
W01000327 Penyffordd 2
W01000328 Queensferry
W01000329 Saltney Mold Junction
W01000330 Saltney Stonebridge 1
W01000331 Saltney Stonebridge 2
W01000332 Sealand 1
W01000333 Sealand 2
W01000334 Shotton East
W01000335 Shotton Higher 1
W01000336 Shotton Higher 2
W01000337 Shotton West
W01000338 Trelawnyd and Gwaenysgor
W01000339 Treuddyn
W01000340 Whitford

Wrexham

W01000341 Acton 1
W01000342 Acton 2
W01000343 Borras Park 1
W01000344 Borras Park 2
W01000345 Bronington 1
W01000346 Bronington 2
W01000347 Brymbo 1
W01000348 Brymbo 2
W01000349 Brynyffynnon 1
W01000350 Brynyffynnon 2
W01000351 Bryn Cefn
W01000352 Cartrefle 1
W01000353 Cartrefle 2
W01000354 Cefn 1
W01000355 Cefn 2
W01000356 Cefn 3
W01000357 Dyffryn Ceiriog/Ceiriog Valley 1
W01000358 Dyffryn Ceiriog/Ceiriog Valley 2
W01000359 Chirk North 1
W01000360 Chirk North 2
W01000361 Chirk South
W01000362 Coedpoeth 1
W01000363 Coedpoeth 2
W01000364 Coedpoeth 3
W01000365 Erddig
W01000366 Esclusham 1
W01000367 Esclusham 2
W01000368 Garden Village
W01000369 Gresford East and West 1
W01000370 Gresford East and West 2
W01000371 Grosvenor 1
W01000372 Grosvenor 2
W01000373 Gwenfro
W01000374 Gwersyllt East and South 1
W01000375 Gwersyllt East and South 2
W01000376 Gwersyllt East and South 3
W01000377 Gwersyllt North 1
W01000378 Gwersyllt North 2
W01000379 Gwersyllt West 1
W01000380 Gwersyllt West 2
W01000381 Hermitage 1
W01000382 Hermitage 2
W01000383 Holt 1
W01000384 Holt 2
W01000385 Johnstown 1
W01000386 Johnstown 2
W01000387 Little Acton 1
W01000388 Little Acton 2
W01000389 Llangollen Rural
W01000390 Llay 1
W01000391 Llay 2
W01000392 Llay 3
W01000393 Maesydre
W01000394 Marchwiel 1
W01000395 Marchwiel 2
W01000396 Marford and Hoseley 1
W01000397 Marford and Hoseley 2
W01000398 Minera 1
W01000399 Minera 2
W01000400 New Broughton 1
W01000401 New Broughton 2
W01000402 Offa
W01000403 Overton 1
W01000404 Overton 2
W01000405 Pant
W01000406 Penycae
W01000407 Penycae and Ruabon South 1
W01000408 Penycae and Ruabon South 2
W01000409 Plas Madoc
W01000410 Ponciau 1
W01000411 Ponciau 2
W01000412 Ponciau 3
W01000413 Queensway 1
W01000414 Queensway 2
W01000415 Rhosnesni 1
W01000416 Rhosnesni 2
W01000417 Rossett 1
W01000418 Rossett 2
W01000419 Ruabon 1
W01000420 Ruabon 2
W01000421 Smithfield
W01000422 Stansty
W01000423 Whitegate 1
W01000424 Whitegate 2
W01000425 Wynnstay

Powys

W01000426 Aber-craf
W01000427 Beguildy
W01000428 Berriew
W01000429 Blaen Hafren
W01000430 Bronllys
W01000431 Builth 1
W01000432 Builth 2
W01000433 Caersws
W01000434 Churchstoke
W01000435 Crickhowell 1
W01000436 Crickhowell 2
W01000437 Cwm-twrch
W01000438 Disserth and Trecoed
W01000439 Dolforwyn
W01000440 Felin-fch
W01000441 Forden
W01000442 Glantwymyn
W01000443 Glasbury
W01000444 Guilsfield
W01000445 Gwernyfed
W01000446 Hay
W01000447 Kerry
W01000448 Knighton 1
W01000449 Knighton 2
W01000450 Llanafanfawr
W01000451 Llanbadarn Fawr
W01000452 Llanbrynmair & Banwy
W01000453 Llandinam
W01000454 Llandrindod East/Llandrindod West
W01000455 Llandrindod North
W01000456 Llandrindod South
W01000457 Llandrinio
W01000458 Llandysilio
W01000459 Llanelwedd
W01000460 Llanfair Caereinion
W01000461 Llanfyllin
W01000462 Llangattock
W01000463 Llangors & Bwlch
W01000464 Llangunllo
W01000465 Llangynidr
W01000466 Llanidloes 1
W01000467 Llanidloes 2
W01000468 Llanrhaeadr-ym-Mochnant
W01000469 Llanrhaeadr-ym-Mochnant/Llansilin
W01000470 Llansantffraid
W01000471 Llanwrtyd Wells
W01000472 Llanyre
W01000473 Machynlleth
W01000474 Maescar/Llywel
W01000475 Meifod & Llanfihangel
W01000476 Montgomery
W01000477 Nantmel
W01000478 Newtown Central 1
W01000479 Newtown Central 2
W01000480 Newtown East
W01000481 Newtown Llanllwchaiarn North
W01000482 Newtown Llanllwchaiarn West
W01000483 Newtown South
W01000484 Old Radnor
W01000485 Presteigne 1
W01000486 Presteigne 2
W01000487 Rhayader
W01000488 Rhiwcynon
W01000489 St. David Within
W01000490 St. John 1
W01000491 St. John 2
W01000492 St. Mary 1
W01000493 St. Mary 2
W01000494 Talgarth
W01000495 Talybont-on-Usk
W01000496 Tawe-Uchaf
W01000497 Trewern
W01000498 Welshpool Castle
W01000499 Welshpool Gungrog 1
W01000500 Welshpool Gungrog 2
W01000501 Welshpool Llanerchyddol
W01000502 Ynyscedwyn
W01000503 Yscir
W01000504 Ystradgynlais 1
W01000505 Ystradgynlais 2

Ceredigion

W01000506 Aberaeron
W01000507 Aberporth 1
W01000508 Aberporth 2
W01000509 Aberteifi/Cardigan - Mwldan
W01000510 Aberteifi/Cardigan - Rhyd-y-Fuwch
W01000511 Aberteifi/Cardigan - Teifi
W01000512 Aberystwyth Bronglais
W01000513 Aberystwyth Canol/Central
W01000514 Aberystwyth Gogledd/North
W01000515 Aberystwyth Penparcau 1
W01000516 Aberystwyth Penparcau 2
W01000517 Aberystwyth Rheidol 1
W01000518 Aberystwyth Rheidol 2
'W01000519 Beulah
W01000520 Borth 1
W01000521 Borth 2
W01000522 Capel Dewi
W01000523 Ceulanamaesmawr
W01000524 Ciliau Aeron
W01000525 Faenor 1
W01000526 Faenor 2
W01000527 Lampeter 1
W01000528 Lampeter 2
W01000529 Llanarth
W01000530 Llanbadarn Fawr - Padarn & Llanbadarn Fawr - Sulien
W01000531 Llandyfriog
W01000532 Llandysiliogogo
W01000533 Llandysul Town
W01000534 Llanfarian
W01000535 Llanfihangel Ystrad
W01000536 Llangeitho
W01000537 Llangybi
W01000538 Llanrhystyd
W01000539 Llansantffraed 1
W01000540 Llansantffraed 2
W01000541 Llanwenog
W01000542 Lledrod
W01000543 Melindwr
W01000544 New Quay
W01000545 Penbryn
W01000546 Pen-parc 1
W01000547 Pen-parc 2
W01000548 Tirymynach
W01000549 Trefeurig
W01000550 Tregaron
W01000551 Troedyraur
W01000552 Ystwyth

Pembrokeshire

W01000553 Amroth
W01000554 Burton
W01000555 Camrose 1
W01000556 Camrose 2
W01000557 Carew
W01000558 Cilgerran
W01000559 Clydau
W01000560 Crymych 1
W01000561 Crymych 2
W01000562 Dinas Cross
W01000563 East Williamston 1
W01000564 East Williamston 2
W01000565 Fishguard North East
W01000566 Fishguard North West
W01000567 Goodwick
W01000568 Haverfordwest: Castle
W01000569 Haverfordwest: Garth 1
W01000570 Haverfordwest: Garth 2
W01000571 Haverfordwest: Portfield
W01000572 Haverfordwest: Prendergast
W01000573 Haverfordwest: Priory
W01000574 Hundleton
W01000575 Johnston
W01000576 Kilgetty/Begelly
W01000577 Lampeter Velfrey
W01000578 Lamphey
W01000579 Letterston
W01000580 Llangwm
W01000581 Llanrhian
W01000582 Maenclochog 1
W01000583 Maenclochog 2
W01000584 Manorbier
W01000585 Martletwy
W01000586 Merlin's Bridge
W01000587 Milford: Central
W01000588 Milford: East
W01000589 Milford: Hakin 1
W01000590 Milford: Hakin 2
W01000591 Milford: Hubberston 1
W01000592 Milford: Hubberston 2
W01000593 Milford: North
W01000594 Milford: West
W01000595 Narberth
W01000596 Narberth Rural
W01000597 Newport
W01000598 Neyland: East
W01000599 Neyland: West
W01000600 Pembroke Dock: Central
W01000601 Pembroke Dock: Llanion 1
W01000602 Pembroke Dock: Llanion 2
W01000603 Pembroke Dock: Market
W01000604 Pembroke Dock: Pennar 1
W01000605 Pembroke Dock: Pennar 2
W01000606 Pembroke: Monkton
W01000607 Pembroke: St. Mary North
W01000608 Pembroke: St. Mary South
W01000609 Pembroke: St. Michael
W01000610 Penally
W01000611 Rudbaxton
W01000612 St. David's
W01000613 St. Dogmaels
W01000614 St. Ishmael's
W01000615 Saundersfoot 1
W01000616 Saundersfoot 2
W01000617 Scleddau
W01000618 Solva
W01000619 Tenby: North
W01000620 Tenby: South 1
W01000621 Tenby: South 2
W01000622 The Havens
W01000623 Wiston

Carmarthenshire

W01000624 Abergwili
W01000625 Ammanford 1
W01000626 Ammanford 2
W01000627 Betws
W01000628 Bigyn 1
W01000629 Bigyn 2
W01000630 Bigyn 3
W01000631 Bigyn 4
W01000632 Burry Port 1
W01000633 Burry Port 2
W01000634 Burry Port 3
W01000635 Bynea 1
W01000636 Bynea 2
W01000637 Carmarthen Town North 1
W01000638 Carmarthen Town North 2
W01000639 Carmarthen Town North 3
W01000640 Carmarthen Town North 4
W01000641 Carmarthen Town South 1
W01000642 Carmarthen Town South 2
W01000643 Carmarthen Town West 1
W01000644 Carmarthen Town West 2
W01000645 Carmarthen Town West 3
W01000646 Cenarth
W01000647 Cilycwm
W01000648 Cynwyl Elfed 1
W01000649 Cynwyl Elfed 2
W01000650 Cynwyl Gaeo
W01000651 Dafen 1
W01000652 Dafen 2
W01000653 Elli 1
W01000654 Elli 2
W01000655 Felinfoel
W01000656 Garnant
W01000657 Glanamman 1
W01000658 Glanamman 2
W01000659 Glanymor 1
W01000660 Glanymor 2
W01000661 Glanymor 3
W01000662 Glyn (Carmarthenshire)
W01000663 Gorslas 1
W01000664 Gorslas 2
W01000665 Hendy 1
W01000666 Hendy 2
W01000667 Hengoed (Carmarthenshire) 1
W01000668 Hengoed (Carmarthenshire) 2
W01000669 Hengoed (Carmarthenshire) 3
W01000670 Kidwelly 1
W01000671 Kidwelly 2
W01000672 Laugharne Township 1
W01000673 Laugharne Township 2
W01000674 Llanboidy
W01000675 Llanddarog
W01000676 Llandeilo 1
W01000677 Llandeilo 2
W01000678 Llandovery 1
W01000679 Llandovery 2
W01000680 Llandybie 1
W01000681 Llandybie 2
W01000682 Llanegwad 1
W01000683 Llanegwad 2
W01000684 Llanfihangel Aberbythych
W01000685 Llanfihangel-ar-Arth 1
W01000686 Llanfihangel-ar-Arth 2
W01000687 Llangadog
W01000688 Llangeler 1
W01000689 Llangeler 2
W01000690 Llangennech 1
W01000691 Llangennech 2
W01000692 Llangennech 3
W01000693 Llangunnor 1
W01000694 Llangunnor 2
W01000695 Llangyndeyrn 1
W01000696 Llangyndeyrn 2
W01000697 Llannon 1
W01000698 Llannon 2
W01000699 Llannon 3
W01000700 Llansteffan
W01000701 Llanybydder 1
W01000702 Llanybydder 2
W01000703 Lliedi 1
W01000704 Lliedi 2
W01000705 Lliedi 3
W01000706 Llwynhendy 1
W01000707 Llwynhendy 2
W01000708 Llwynhendy 3
W01000709 Manordeilo and Salem
W01000710 Pembrey 1
W01000711 Pembrey 2
W01000712 Penygroes (Carmarthenshire) 1
W01000713 Penygroes (Carmarthenshire) 2
W01000714 Pontamman 1
W01000715 Pontamman 2
W01000716 Pontyberem 1
W01000717 Pontyberem 2
W01000718 Quarter Bach 1
W01000719 Quarter Bach 2
W01000720 St. Clears 1
W01000721 St. Clears 2
W01000722 St. Ishmael 1
W01000723 St. Ishmael 2
W01000724 Saron 1
W01000725 Saron 2
W01000726 Swiss Valley 1
W01000727 Swiss Valley 2
W01000728 Trelech
W01000729 Trimsaran 1
W01000730 Trimsaran 2
W01000731 Tycroes
W01000732 Tyisha 1
W01000733 Tyisha 2
W01000734 Tyisha 3
W01000735 Whitland

Swansea

W01000736 Bishopston 1
W01000737 Bishopston 2
W01000738 Bonymaen 1
W01000739 Bonymaen 2
W01000740 Bonymaen 3
W01000741 Bonymaen 4
W01000742 Castle 1
W01000743 Castle 2
W01000744 Castle 3
W01000745 Castle 4
W01000746 Castle 5
W01000747 Castle 6
W01000748 Castle 7
W01000749 Castle 8
W01000750 Clydach 1
W01000751 Clydach 2
W01000752 Clydach 3
W01000753 Clydach 4
W01000754 Clydach 5
W01000755 Cockett 1
W01000756 Cockett 2
W01000757 Cockett 3
W01000758 Cockett 4
W01000759 Cockett 5
W01000760 Cockett 6
W01000761 Cockett 7
W01000762 Cockett 8
W01000763 Cwmbwrla 1
W01000764 Cwmbwrla 2
W01000765 Cwmbwrla 3
W01000766 Cwmbwrla 4
W01000767 Cwmbwrla 5
W01000768 Dunvant 1
W01000769 Dunvant 2
W01000770 Dunvant 3
w01000771 Fairwood 1
w01000772 Fairwood 2
W01000773 Gorseinon 1
W01000774 Gorseinon 2
W01000775 Gower (Swansea) 1
W01000776 Gower (Swansea) 2
W01000777 Gowerton 1
W01000778 Gowerton 2
W01000779 Gowerton 3
W01000780 Killay North 1
W01000781 Killay North 2
W01000782 Killay South 1
W01000783 Killay South 2
W01000784 Kingsbridge 1
W01000785 Kingsbridge 2
W01000786 Kingsbridge 3
W01000787 Landore 1
W01000788 Landore 2
W01000789 Landore 3
W01000790 Landore 4
W01000791 Llangyfelach 1
W01000792 Llangyfelach 2
W01000793 Llangyfelach 3
W01000794 Llansamlet 1
W01000795 Llansamlet 2
W01000796 Llansamlet 3
W01000797 Llansamlet 4
W01000798 Llansamlet 5
W01000799 Llansamlet 6
W01000800 Llansamlet 7
W01000801 Llansamlet 8
W01000802 Lower Loughor
W01000803 Mawr
W01000804 Mayals 1
W01000805 Mayals 2
W01000806 Morriston 1
W01000807 Morriston 2
W01000808 Morriston 3
W01000809 Morriston 4
W01000810 Morriston 5
W01000811 Morriston 6
W01000812 Morriston 7
W01000813 Morriston 8
W01000814 Morriston 9
W01000815 Morriston 10
W01000816 Morriston 11
W01000818 Mynyddbach 2
W01000818 Mynyddbach 2
W01000819 Mynyddbach 3
W01000820 Mynyddbach 4
W01000821 Mynyddbach 5
W01000822 Mynyddbach 6
W01000823 Newton (Swansea) 1
W01000824 Newton (Swansea) 2
W01000825 Oystermouth 1
W01000826 Oystermouth 2
W01000827 Oystermouth 3
W01000828 Penclawdd 1
W01000829 Penclawdd 2
W01000830 Penderry 1
W01000831 Penderry 2
W01000832 Penderry 3
W01000833 Penderry 4
W01000834 Penderry 5
W01000835 Penderry 6
W01000836 Penderry 7
W01000837 Penllergaer 1
W01000838 Penllergaer 2
W01000839 Pennard 1
W01000840 Pennard 2
W01000841 Penyrheol (Swansea) 1
W01000842 Penyrheol (Swansea) 2
W01000843 Penyrheol (Swansea) 3
W01000844 Penyrheol (Swansea) 4
W01000845 Pontardulais 1
W01000846 Pontardulais 2
W01000847 Pontardulais 3
W01000848 Pontardulais 4
W01000849 St. Thomas 1
W01000850 St. Thomas 2
W01000851 St. Thomas 3
W01000852 St. Thomas 4
W01000853 Sketty 1
W01000854 Sketty 2
W01000855 Sketty 3
W01000856 Sketty 4
W01000857 Sketty 5
W01000858 Sketty 6
W01000859 Sketty 7
W01000860 Sketty 8
W01000861 Sketty 9
W01000862 Townhill 1
W01000863 Townhill 2
W01000864 Townhill 3
W01000865 Townhill 4
W01000866 Townhill 5
W01000867 Townhill 6
W01000868 Uplands 1
W01000869 Uplands 2
W01000870 Uplands 3
W01000871 Uplands 4
W01000872 Uplands 5
W01000873 Uplands 6
W01000874 Uplands 7
W01000875 Uplands 8
W01000876 Uplands 9
W01000877 Upper Loughor 1
W01000878 Upper Loughor 2
W01000879 West Cross 1
W01000880 West Cross 2
W01000881 West Cross 3
W01000882 West Cross 4

Neath Port Talbot

W01000883 Aberavon 1
W01000884 Aberavon 2
W01000885 Aberavon 3
W01000886 Aberavon 4
W01000887 Aberdulais
W01000888 Allt-wen
W01000889 Baglan 1
W01000890 Baglan 2
W01000891 Baglan 3
W01000892 Baglan 4
W01000893 Blaengwrach
W01000894 Briton Ferry East 1
W01000895 Briton Ferry East 2
W01000896 Briton Ferry West 1
W01000897 Briton Ferry West 2
W01000898 Bryn and Cwmavon 1
W01000899 Bryn and Cwmavon 2
W01000900 Bryn and Cwmavon 3
W01000901 Bryn and Cwmavon 4
W01000902 Bryn-coch North 1
W01000903 Bryn-coch North 2
W01000904 Bryn-coch South 1
W01000905 Bryn-coch South 2
W01000906 Bryn-coch South 3
W01000907 Bryn-coch South 4
W01000908 Cadoxton
W01000909 Cimla 1
W01000910 Cimla 2
W01000911 Cimla 3
W01000912 Coedffranc Central 1
W01000913 Coedffranc Central 2
W01000914 Coedffranc Central 3
W01000915 Coedffranc North 1
W01000916 Coedffranc North 2
W01000917 Coedffranc West
W01000918 Crynant
W01000919 Cwmllynfell
W01000920 Cymmer (Neath Port Talbot) 1
W01000921 Cymmer (Neath Port Talbot) 2
W01000922 Dyffryn 1
W01000923 Dyffryn 2
W01000924 Glyncorrwg
W01000925 Glynneath 1
W01000926 Glynneath 2
W01000927 Godre'r graig
W01000928 Gwaun-Cae-Gurwen 1
W01000929 Gwaun-Cae-Gurwen 2
W01000930 Gwynfi
W01000931 Lower Brynamman
W01000932 Margam 1
W01000933 Margam 2
W01000934 Neath East 1
W01000935 Neath East 2
W01000936 Neath East 3
W01000937 Neath East 4
W01000938 Neath North 1
W01000939 Neath North 2
W01000940 Neath North 3
W01000941 Neath South 1
W01000942 Neath South 2
W01000943 Neath South 3
W01000944 Onllwyn
W01000945 Pelenna
W01000946 Pontardawe 1
W01000947 Pontardawe 2
W01000948 Pontardawe 3
W01000949 Port Talbot 1
W01000950 Port Talbot 2
W01000951 Port Talbot 3
W01000952 Port Talbot 4
W01000953 Resolven 1
W01000954 Resolven 2
W01000955 Rhos 1
W01000956 Rhos 2
W01000957 Sandfields East 1
W01000958 Sandfields East 2
W01000959 Sandfields East 3
W01000960 Sandfields East 4
W01000961 Sandfields West 1
W01000962 Sandfields West 2
W01000963 Sandfields West 3
W01000964 Sandfields West 4
W01000965 Seven Sisters
W01000966 Tai-bach 1
W01000967 Tai-bach 2
W01000968 Tai-bach 3
W01000969 Tonna 1
W01000970 Tonna 2
W01000971 Trebanos
W01000972 Ystalyfera 1
W01000973 Ystalyfera 2

Bridgend

W01000974 Aberkenfig
W01000975 Bettws (Bridgend)
W01000976 Blackmill 1
W01000977 Blackmill 2
W01000978 Blaengarw
W01000979 Brackla 1
W01000980 Brackla 2
W01000981 Brackla 3
W01000982 Brackla 4
W01000983 Brackla 5
W01000984 Brackla 6
W01000985 Brackla 7
W01000986 Bryncethin
W01000987 Bryncoch
W01000988 Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr 1
W01000989 Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr 2
W01000990 Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr 3
W01000991 Caerau (Bridgend) 1
W01000992 Caerau (Bridgend) 2
W01000993 Caerau (Bridgend) 3
W01000994 Caerau (Bridgend) 4
W01000995 Caerau (Bridgend) 5
W01000996 Cefn Cribwr
W01000997 Cefn Glas
W01000998 Coity
W01000999 Cornelly 1
W01001000 Cornelly 2
W01001001 Cornelly 3
W01001002 Cornelly 4
W01001003 Coychurch Lower
W01001004 Felindre 1
W01001005 Felindre 2
W01001006 Hendre (Bridgend) 1
W01001007 Hendre (Bridgend) 2
W01001008 Litchard
W01001009 Llangeinor
W01001010 Llangewydd and Brynhyfryd 1
W01001011 Llangewydd and Brynhyfryd 2
W01001012 Llangynwyd 1
W01001013 Llangynwyd 2
W01001014 Maesteg East 1
W01001015 Maesteg East 2
W01001016 Maesteg East 3
W01001017 Maesteg West 1
W01001018 Maesteg West 2
W01001019 Maesteg West 3
W01001020 Maesteg West 4
W01001021 Morfa 1
W01001022 Morfa 2
W01001023 Morfa 3
W01001024 Nant-y-moel 1
W01001025 Nant-y-moel 2
W01001026 Newcastle 1
W01001027 Newcastle 2
W01001028 Newcastle 3
W01001029 Newton (Bridgend) 1
W01001030 Newton (Bridgend) 2
W01001031 Nottage 1
W01001032 Nottage 2
W01001033 Ogmore Vale 1
W01001034 Ogmore Vale 2
W01001035 Oldcastle 1
W01001036 Oldcastle 2
W01001037 Oldcastle 3
W01001038 Pendre
W01001039 Penprysg 1
W01001040 Penprysg 2
W01001041 Pen-y-fai
W01001042 Pontycymmer 1
W01001043 Pontycymmer 2
W01001044 Porthcawl East Central 1
W01001045 Porthcawl East Central 2
W01001046 Porthcawl West Central 1
W01001047 Porthcawl West Central 2
W01001048 Pyle 1
W01001049 Pyle 2
W01001050 Pyle 3
W01001051 Pyle 4
W01001052 Pyle 5
W01001053 Rest Bay 1
W01001054 Rest Bay 2
W01001055 Sarn 1
W01001056 Sarn 2
W01001057 Ynysawdre 1
W01001058 Ynysawdre 2

Vale of Glamorgan

W01001059 Baruc 1
W01001060 Baruc 2
W01001061 Baruc 3
W01001062 Baruc 4
W01001063 Buttrills 1
W01001064 Buttrills 2
W01001065 Buttrills 3
W01001066 Buttrills 4
W01001067 Cadoc 1
W01001068 Cadoc 2
W01001069 Cadoc 3
W01001070 Cadoc 4
W01001071 Cadoc 5
W01001072 Cadoc 6
W01001073 Castleland 1
W01001074 Castleland 2
W01001075 Cornerswell 1
W01001076 Cornerswell 2
W01001077 Cornerswell 3
W01001078 Cornerswell 4
W01001079 Court 1
W01001080 Court 2
W01001081 Court 3
W01001082 Cowbridge 1
W01001083 Cowbridge 2
W01001084 Cowbridge 3
W01001085 Cowbridge 4
W01001086 Dinas Powys 1
W01001087 Dinas Powys 2
W01001088 Dinas Powys 3
W01001089 Dinas Powys 4
W01001090 Dinas Powys 5
W01001091 Dyfan 1
W01001092 Dyfan 2
W01001093 Dyfan 3
W01001094 Gibbonsdown 1
W01001095 Gibbonsdown 2
W01001096 Gibbonsdown 3
W01001097 Gibbonsdown 4
W01001098 Illtyd 1
W01001099 Illtyd 2
W01001100 Illtyd 3
W01001101 Illtyd 4
W01001102 Illtyd 5
W01001103 Illtyd 6
W01001104 Llandough
W01001105 Llandow/Ewenny
W01001106 Llantwit Major 1
W01001107 Llantwit Major 2
W01001108 Llantwit Major 3
W01001109 Llantwit Major 4
W01001110 Llantwit Major 5
W01001111 Llantwit Major 6
W01001112 Llantwit Major 7
W01001113 Peterston-super-Ely
W01001114 Plymouth (The Vale of Glamorgan) 1
W01001115 Plymouth (The Vale of Glamorgan) 2
W01001116 Plymouth (The Vale of Glamorgan) 3
W01001117 Rhoose 1
W01001118 Rhoose 2
W01001119 Rhoose 3
W01001120 Rhoose 4
W01001121 St. Athan 1
W01001122 St. Athan 2
W01001123 St. Augustine's 1
W01001124 St. Augustine's 2
W01001125 St. Augustine's 3
W01001126 St. Augustine's 4
W01001127 St. Bride's Major 1
W01001128 St. Bride's Major 2
W01001129 Stanwell 1
W01001130 Stanwell 2
W01001131 Stanwell 3
W01001132 Sully 1
W01001133 Sully 2
W01001134 Sully 3
W01001135 Wenvoe 1
W01001136 Wenvoe 2

Rhondda Cynon Taf

W01001137 Aberaman North 1
W01001138 Aberaman North 2
W01001139 Aberaman North 3
W01001140 Aberaman South 1
W01001141 Aberaman South 2
W01001142 Aberaman South 3
W01001143 Abercynon 1
W01001144 Abercynon 2
W01001145 Abercynon 3
W01001146 Abercynon 4
W01001147 Aberdare East 1
W01001148 Aberdare East 2
W01001149 Aberdare East 3
W01001150 Aberdare East 4
W01001151 Aberdare West/Llwydcoed 1
W01001152 Aberdare West/Llwydcoed 2
W01001153 Aberdare West/Llwydcoed 3
W01001154 Aberdare West/Llwydcoed 4
W01001155 Aberdare West/Llwydcoed 5
W01001156 Aberdare West/Llwydcoed 6
W01001157 Beddau 1
W01001158 Beddau 2
W01001159 Beddau 3
W01001160 Brynna 1
W01001161 Brynna 2
W01001162 Church Village 1
W01001163 Church Village 2
W01001164 Cilfynydd 1
W01001165 Cilfynydd 2
W01001166 Cwm Clydach 1
W01001167 Cwm Clydach 2
W01001168 Cwmbach 1
W01001169 Cwmbach 2
W01001170 Cwmbach 3
W01001171 Cymmer (Rhondda Cynon Taf) 1
W01001172 Cymmer (Rhondda Cynon Taf) 2
W01001173 Cymmer (Rhondda Cynon Taf) 3
W01001174 Cymmer (Rhondda Cynon Taf) 4
W01001175 Ferndale 1
W01001176 Ferndale 2
W01001177 Ferndale 3
W01001178 Gilfach Goch 1
W01001179 Gilfach Goch 2
W01001180 Glyncoch 1
W01001181 Glyncoch 2
W01001182 Graig (Rhondda Cynon Taf) 1
W01001183 Graig (Rhondda Cynon Taf) 2
W01001184 Hawthorn 1
W01001185 Hawthorn 2
W01001186 Hirwaun 1
W01001187 Hirwaun 2
W01001188 Hirwaun 3
W01001189 Llanharan 1
W01001190 Llanharan 2
W01001191 Llanharry 1
W01001192 Llanharry 2
W01001193 Llantrisant Town 1
W01001194 Llantrisant Town 2
W01001195 Llantrisant Town 3
W01001196 Llantwit Fardre 1
W01001197 Llantwit Fardre 2
W01001198 Llantwit Fardre 3
W01001199 Llantwit Fardre 4
W01001200 Llwyn-y-pia 1
W01001201 Llwyn-y-pia 2
W01001202 Maerdy 1
W01001203 Maerdy 2
W01001204 Mountain Ash East 1
W01001205 Mountain Ash East 2
W01001206 Mountain Ash West 1
W01001207 Mountain Ash West 2
W01001208 Mountain Ash West 3
W01001209 Penrhiwceiber 1
W01001210 Penrhiwceiber 2
W01001211 Penrhiwceiber 3
W01001212 Penrhiwceiber 4
W01001213 Pentre 1
W01001214 Pentre 2
W01001215 Pentre 3
W01001216 Pentre 4
W01001217 Pen-y-graig 1
W01001218 Pen-y-graig 2
W01001219 Pen-y-graig 3
W01001220 Pen-y-graig 4
W01001221 Pen-y-waun 1
W01001222 Pen-y-waun 2
W01001223 Pont-y-clun 1
W01001224 Pont-y-clun 2
W01001225 Pont-y-clun 3
W01001226 Pont-y-clun 4
W01001227 Pontypridd Town 1
W01001228 Pontypridd Town 2
W01001229 Porth 1
W01001230 Porth 2
W01001231 Porth 3
W01001232 Porth 4
W01001233 Rhigos
W01001234 Rhondda 1
W01001235 Rhondda 2
W01001236 Rhondda 3
W01001237 Rhydfelen Central/Ilan 1
W01001238 Rhydfelen Central/Ilan 2
W01001239 Rhydfelen Central/Ilan 3
W01001240 Taffs Well 1
W01001241 Taffs Well 2
W01001242 Talbot Green 1
W01001243 Talbot Green 2
'W01001244 Ton-teg 1
W01001245 Ton-teg 2
W01001246 Ton-teg 3
W01001247 Tonypandy 1
W01001248 Tonypandy 2
W01001249 Tonyrefail East 1
W01001250 Tonyrefail East 2
W01001251 Tonyrefail East 3
W01001252 Tonyrefail East 4
W01001253 Tonyrefail West 1
W01001254 Tonyrefail West 2
W01001255 Tonyrefail West 3
W01001256 Trallwng 1
W01001257 Trallwng 2
W01001258 Trallwng 3
W01001259 Trealaw 1
W01001260 Trealaw 2
W01001261 Trealaw 3
W01001262 Treforest 1
W01001263 Treforest 2
W01001264 Treforest 3
W01001265 Treherbert 1
W01001266 Treherbert 2
W01001267 Treherbert 3
W01001268 Treherbert 4
W01001269 Treorchy 1
W01001270 Treorchy 2
W01001271 Treorchy 3
W01001272 Treorchy 4
W01001273 Treorchy 5
W01001274 Tylorstown 1
W01001275 Tylorstown 2
W01001276 Tylorstown 3
W01001277 Tyn-y-nant 1
W01001278 Tyn-y-nant 2
W01001279 Tyn-y-nant 3
W01001280 Ynyshir 1
W01001281 Ynyshir 2
W01001282 Ynysybwl 1
W01001283 Ynysybwl 2
W01001284 Ynysybwl 3
W01001285 Ystrad 1
W01001286 Ystrad 2
W01001287 Ystrad 3
W01001288 Ystrad 4

Merthyr Tydfil

W01001289 Bedlinog 1
W01001290 Bedlinog 2
W01001291 Cyfarthfa 1
W01001292 Cyfarthfa 2
W01001293 Cyfarthfa 3
W01001294 Cyfarthfa 4
W01001295 Dowlais 1
W01001296 Dowlais 2
W01001297 Dowlais 3
W01001298 Dowlais 4
W01001299 Gurnos 1
W01001300 Gurnos 2
W01001301 Gurnos 3
W01001302 Merthyr Vale 1
W01001303 Merthyr Vale 2
W01001304 Merthyr Vale 3
W01001305 Park 1
W01001306 Park 2
W01001307 Park 3
W01001308 Penydarren 1
W01001309 Penydarren 2
W01001310 Penydarren 3
W01001311 Penydarren 4
W01001312 Plymouth (Merthyr Tydfil) 1
W01001313 Plymouth (Merthyr Tydfil) 2
W01001314 Plymouth (Merthyr Tydfil) 3
W01001315 Town 1
W01001316 Town 2
W01001317 Town 3
W01001318 Town 4
W01001319 Treharris 1
W01001320 Treharris 2
W01001321 Treharris 3
W01001322 Treharris 4
W01001323 Vaynor 1
W01001324 Vaynor 2

Caerphilly

W01001325 Aberbargoed 1
W01001326 Aberbargoed 2
W01001327 Abercarn 1
W01001328 Abercarn 2
W01001329 Abercarn 3
W01001330 Aber Valley 1
W01001331 Aber Valley 2
W01001332 Aber Valley 3
W01001333 Aber Valley 4
W01001334 Argoed (Caerphilly) 1
W01001335 Argoed (Caerphilly) 2
W01001336 Bargoed 1
W01001337 Bargoed 2
W01001338 Bargoed 3
W01001339 Bargoed 4
W01001340 Bedwas, Trethomas and Machen 1
W01001341 Bedwas, Trethomas and Machen 2
W01001342 Bedwas, Trethomas and Machen 3
W01001343 Bedwas, Trethomas and Machen 4
W01001344 Bedwas, Trethomas and Machen 5
W01001345 Bedwas, Trethomas and Machen 6
W01001346 Bedwas, Trethomas and Machen 7
W01001347 Blackwood 1
W01001348 Blackwood 2
W01001349 Blackwood 3
W01001351 Blackwood 5
W01001351 Blackwood 5
W01001352 Cefn Fforest 1
W01001353 Cefn Fforest 2
W01001354 Crosskeys 1
W01001355 Crosskeys 2
W01001356 Crumlin 1
W01001357 Crumlin 2
W01001358 Crumlin 3
W01001359 Crumlin 4
W01001360 Darren Valley 1
W01001361 Darren Valley 2
W01001362 Gilfach
W01001363 Hengoed (Caerphilly) 1
W01001364 Hengoed (Caerphilly) 2
W01001365 Hengoed (Caerphilly) 3
W01001366 Llanbradach 1
W01001367 Llanbradach 2
W01001368 Llanbradach 3
W01001369 Maesycwmmer
W01001370 Morgan Jones 1
W01001371 Morgan Jones 2
W01001372 Morgan Jones 3
W01001373 Morgan Jones 4
W01001374 Moriah 1
W01001375 Moriah 2
W01001376 Moriah 3
W01001377 Nelson 1
W01001378 Nelson 2
W01001379 Nelson 3
W01001380 Newbridge 1
W01001381 Newbridge 2
W01001382 Newbridge 3
W01001383 Newbridge 4
W01001384 New Tredegar 1
W01001385 New Tredegar 2
W01001386 New Tredegar 3
W01001387 Pengam 1
W01001388 Pengam 2
W01001389 Pengam 3
W01001390 Penmaen 1
W01001391 Penmaen 2
W01001392 Penmaen 3
W01001393 Penyrheol (Caerphilly) 1
W01001394 Penyrheol (Caerphilly) 2
W01001395 Penyrheol (Caerphilly) 3
W01001396 Penyrheol (Caerphilly) 4
W01001397 Penyrheol (Caerphilly) 5
W01001398 Penyrheol (Caerphilly) 6
W01001399 Penyrheol (Caerphilly) 7
W01001400 Penyrheol (Caerphilly) 8
W01001401 Pontllanfraith 1
W01001402 Pontllanfraith 2
W01001403 Pontllanfraith 3
W01001404 Pontllanfraith 4
W01001405 Pontllanfraith 5
W01001406 Pontlottyn
W01001407 Risca East 1
W01001408 Risca East 2
W01001409 Risca East 3
W01001410 Risca East 4
W01001411 Risca West 1
W01001412 Risca West 2
W01001413 Risca West 3
W01001414 St. Cattwg 1
W01001415 St. Cattwg 2
W01001416 St. Cattwg 3
W01001417 St. Cattwg 4
W01001418 St. Cattwg 5
W01001419 St. James 1
W01001420 St. James 2
W01001421 St. James 3
W01001422 St. James 4
W01001423 St. Martins 1
W01001424 St. Martins 2
W01001425 St. Martins 3
W01001426 St. Martins 4
W01001427 St. Martins 5
W01001428 Twyn Carno 1
W01001429 Twyn Carno 2
W01001430 Ynysddu 1
W01001431 Ynysddu 2
W01001432 Ystrad Mynach 1
W01001433 Ystrad Mynach 2
W01001434 Ystrad Mynach 3

Blaenau Gwent

W01001435 Abertillery 1
W01001436 Abertillery 2
W01001437 Abertillery 3
W01001438 Badminton 1
W01001439 Badminton 2
W01001440 Beaufort 1
W01001441 Beaufort 2
W01001442 Beaufort 3
W01001443 Blaina 1
W01001444 Blaina 2
W01001445 Blaina 3
W01001446 Brynmawr 1
W01001447 Brynmawr 2
W01001448 Brynmawr 3
W01001449 Brynmawr 4
W01001450 Cwm 1
W01001451 Cwm 2
W01001452 Cwm 3
W01001453 Cwmtillery 1
W01001454 Cwmtillery 2
W01001455 Cwmtillery 3
W01001456 Ebbw Vale North 1
W01001457 Ebbw Vale North 2
W01001458 Ebbw Vale North 3
W01001459 Ebbw Vale South 1
W01001460 Ebbw Vale South 2
W01001461 Ebbw Vale South 3
W01001462 Georgetown 1
W01001463 Georgetown 2
W01001464 Llanhilleth 1
W01001465 Llanhilleth 2
W01001466 Llanhilleth 3
W01001467 Nantyglo 1
W01001468 Nantyglo 2
W01001469 Nantyglo 3
W01001470 Rassau 1
W01001471 Rassau 2
W01001472 Sirhowy 1
W01001473 Sirhowy 2
W01001474 Sirhowy 3
W01001475 Sirhowy 4
W01001476 Six Bells 1
W01001477 Six Bells 2
W01001478 Tredegar Central and West 1
W01001479 Tredegar Central and West 2
W01001480 Tredegar Central and West 3
W01001481 Tredegar Central and West 4

Torfaen

W01001482 Abersychan 1
W01001483 Abersychan 2
W01001484 Abersychan 3
W01001485 Abersychan 4
W01001486 Abersychan 5
W01001487 Blaenavon 1
W01001488 Blaenavon 2
W01001489 Blaenavon 3
W01001490 Blaenavon 4
W01001491 Brynwern
W01001492 Coed Eva
W01001493 Croesyceiliog North 1
W01001494 Croesyceiliog North 2
W01001495 Croesyceiliog South
W01001496 Cwmyniscoy
W01001497 Fairwater (Torfaen) 1
W01001498 Fairwater (Tor-faen) 2
W01001499 Fairwater (Torfaen) 3
W01001500 Fairwater (Torfaen) 4
W01001501 Greenmeadow 1
W01001502 Greenmeadow 2
W01001503 Greenmeadow 3
W01001504 Llantarnam 1
W01001505 Llantarnam 2
W01001506 Llantarnam 3
W01001507 Llanyrafon North
W01001508 Llanyrafon South 1
W01001509 Llanyrafon South 2
W01001510 New Inn 1
W01001511 New Inn 2
W01001512 New Inn 3
W01001513 New Inn 4
W01001514 Panteg 1
W01001515 Panteg 2
W01001516 Panteg 3
W01001517 Panteg 4
W01001518 Panteg 5
W01001519 Pontnewydd 1
W01001520 Pontnewydd 2
W01001521 Pontnewydd 3
W01001522 Pontnewydd 4
W01001523 Pontnewynydd
W01001524 Pontypool
W01001525 St. Cadocs and Penygarn
W01001526 St. Dials 1
W01001527 St. Dials 2
W01001528 St. Dials 3
W01001529 Snatchwood
W01001530 Trevethin 1
W01001531 Trevethin 2
W01001532 Two Locks 1
W01001533 Two Locks 2
W01001534 Two Locks 3
W01001535 Two Locks 4
W01001536 Upper Cwmbran 1
W01001537 Upper Cwmbran 2
W01001538 Upper Cwmbran 3
W01001539 Upper Cwmbran 4
W01001540 Wainfelin 1
W01001541 Wainfelin 2

Monmouthshire

W01001542 Caerwent
W01001543 Caldicot Castle 1
W01001544 Caldicot Castle 2
W01001545 Cantref 1
W01001546 Cantref 2
W01001547 Croesonen
W01001548 Crucorney
W01001549 Devauden
W01001550 Dewstow & Green Lane 1
W01001551 Dewstow & Green Lane 2
W01001552 Dixton with Osbaston
W01001553 Drybridge 1
W01001554 Drybridge 2
W01001555 Goetre Fawr 1
W01001556 Goetre Fawr 2
W01001557 Grofield
W01001558 Lansdown
W01001559 Larkfield
W01001560 Llanbadoc
W01001561 Llanelly Hill 1
W01001562 Llanelly Hill 2
W01001563 Llanelly Hill 3
W01001564 Castle & Llanfoist Fawr
W01001565 Llangybi Fawr
W01001566 Llanover 1
W01001567 Llanover 2
W01001568 Llantilio Crossenny
W01001569 Llanwenarth Ultra
W01001570 Mardy 1
W01001571 Mardy 2
W01001572 Mill 1
W01001573 Mill 2
W01001574 Mill 3
W01001575 Mitchel Troy
W01001576 Overmonnow 1
W01001577 Overmonnow 2
W01001578 Portskewett
W01001579 Priory 1
W01001580 Priory 2
W01001581 Raglan
W01001582 Rogiet
W01001583 St. Arvans
W01001584 St. Christopher's
W01001585 St. Kingsmark 1
W01001586 St. Kingsmark 2
W01001587 St. Mary's
W01001588 Severn 1
W01001589 Severn 2
W01001590 Shirenewton
W01001591 The Elms
W01001592 Thornwell 1
W01001593 Thornwell 2
W01001594 Trellech United 1
W01001595 Trellech United 2
W01001596 Usk 1
W01001597 Usk 2
W01001598 West End
W01001599 Wyesham

Newport

W01001600 Allt-yr-yn 1
W01001601 Allt-yr-yn 2
W01001602 Allt-yr-yn 3
W01001603 Allt-yr-yn 4
W01001604 Allt-yr-yn 5
W01001605 Allt-yr-yn 6
W01001606 Alway 1
W01001607 Alway 2
W01001608 Alway 3
W01001609 Alway 4
W01001610 Alway 5
W01001611 Alway 6
W01001612 Beechwood 1
W01001613 Beechwood 2
W01001614 Beechwood 3
W01001615 Beechwood 4
W01001616 Beechwood 5
W01001617 Bettws (Newport) 1
W01001618 Bettws (Newport) 2
W01001619 Bettws (Newport) 3
W01001620 Bettws (Newport) 4
W01001621 Bettws (Newport) 5
W01001622 Bettws (Newport) 6
W01001623 Caerleon 1
W01001624 Caerleon 2
W01001625 Caerleon 3
W01001626 Caerleon 4
W01001627 Caerleon 5
W01001628 Caerleon 6
W01001629 Gaer 1
W01001630 Gaer 2
W01001631 Gaer 3
W01001632 Gaer 4
W01001633 Gaer 5
W01001634 Gaer 6
W01001635 Graig (Newport) 1
W01001636 Graig (Newport) 2
W01001637 Graig (Newport) 3
W01001638 Graig (Newport) 4
W01001639 Langstone 1
W01001640 Langstone 2
W01001641 Langstone 3
W01001642 Liswerry 1
W01001643 Liswerry 2
W01001644 Liswerry 3
W01001645 Liswerry 4
W01001646 Liswerry 5
W01001647 Liswerry 6
W01001648 Liswerry 7
W01001649 Llanwern 1
W01001650 Llanwern 2
W01001651 Malpas 1
W01001652 Malpas 2
W01001653 Malpas 3
W01001654 Malpas 4
W01001655 Malpas 5
W01001656 Marshfield 1
W01001657 Marshfield 2
W01001658 Marshfield 3
W01001659 Pillgwenlly 1
W01001660 Pillgwenlly 2
W01001661 Pillgwenlly 3
W01001662 Pillgwenlly 4
W01001663 Ringland 1
W01001664 Ringland 2
W01001665 Ringland 3
W01001666 Ringland 4
W01001667 Ringland 5
W01001668 Ringland 6
W01001669 Rogerstone 1
W01001670 Rogerstone 2
W01001671 Rogerstone 3
W01001672 Rogerstone 4
W01001673 Rogerstone 5
W01001674 Rogerstone 6
W01001675 St. Julians 1
W01001676 St. Julians 2
W01001677 St. Julians 3
W01001678 St. Julians 4
W01001679 St. Julians 5
W01001680 St. Julians 6
W01001681 Shaftesbury 1
W01001682 Shaftesbury 2
W01001683 Shaftesbury 3
W01001684 Shaftesbury 4
W01001685 Stow Hill 1
W01001686 Stow Hill 2
W01001687 Stow Hill 3
W01001688 Tredegar Park 1
W01001689 Tredegar Park 2
W01001690 Victoria 1
W01001691 Victoria 2
W01001692 Victoria 3
W01001693 Victoria 4

Cardiff

W01001694 Adamsdown 1
W01001695 Adamsdown 2
W01001696 Adamsdown 3
W01001697 Adamsdown 4
W01001698 Adamsdown 5
W01001699 Butetown 1
W01001700 Butetown 2
W01001701 Butetown 3
W01001702 Caerau (Cardiff) 1
W01001703 Caerau (Cardiff) 2
W01001704 Caerau (Cardiff) 3
W01001705 Caerau (Cardiff) 4
W01001706 Caerau (Cardiff) 5
W01001707 Caerau (Cardiff) 6
W01001708 Caerau (Cardiff) 7
W01001709 Canton 1
W01001710 Canton 2
W01001711 Canton 3
W01001712 Canton 4
W01001713 Canton 5
W01001714 Canton 6
W01001715 Canton 7
W01001716 Canton 8
W01001717 Canton 9
W01001718 Cathays 1
W01001719 Cathays 2
W01001720 Cathays 3
W01001721 Cathays 4
W01001722 Cathays 5
W01001723 Cathays 6
W01001724 Cathays 7
W01001725 Cathays 8
W01001726 Cathays 9
W01001727 Creigiau/St. Fagans 1
W01001728 Creigiau/St. Fagans 2
W01001729 Creigiau/St. Fagans 3
W01001730 Cyncoed 1
W01001731 Cyncoed 2
W01001732 Cyncoed 3
W01001733 Cyncoed 4
W01001734 Cyncoed 5
W01001735 Cyncoed 6
W01001736 Cyncoed 7
W01001737 Ely 1
W01001738 Ely 2
W01001739 Ely 3
W01001740 Ely 4
W01001741 Ely 5
W01001742 Ely 6
W01001743 Ely 7
W01001744 Ely 8
W01001745 Ely 9
W01001746 Ely 10
W01001747 Fairwater (Cardiff) 1
W01001748 Fairwater (Cardiff) 2
W01001749 Fairwater (Cardiff) 3
W01001750 Fairwater (Cardiff) 4
W01001751 Fairwater (Cardiff) 5
W01001752 Fairwater (Cardiff) 6
W01001753 Fairwater (Cardiff) 7
W01001754 Fairwater (Cardiff) 8
W01001755 Gabalfa 1
W01001756 Gabalfa 2
W01001757 Gabalfa 3
W01001758 Gabalfa 4
W01001759 Grangetown 1
W01001760 Grangetown 2
W01001761 Grangetown 3
W01001762 Grangetown 4
W01001763 Grangetown 5
W01001764 Grangetown 6
W01001765 Grangetown 7
W01001766 Grangetown 8
W01001767 Grangetown 9
W01001768 Grangetown 10
W01001769 Heath 1
W01001770 Heath 2
W01001771 Heath 3
W01001772 Heath 4
W01001773 Heath 5
W01001774 Heath 6
W01001775 Heath 7
W01001776 Heath 8
W01001777 Lisvane 1
W01001778 Lisvane 2
W01001779 Llandaff 1
W01001780 Llandaff 2
W01001781 Llandaff 3
W01001782 Llandaff 4
W01001783 Llandaff 5
W01001784 Llandaff 6
W01001785 Llandaff North 1
W01001786 Llandaff North 2
W01001787 Llandaff North 3
W01001788 Llandaff North 4
W01001789 Llandaff North 5
W01001790 Llandaff North 6
W01001791 Llanishen 1
W01001792 Llanishen 2
W01001793 Llanishen 3
W01001794 Llanishen 4
W01001795 Llanishen 5
W01001796 Llanishen 6
W01001797 Llanishen 7
W01001798 Llanishen 8
W01001799 Llanishen 9
W01001800 Llanishen 10
W01001801 Llanishen 11
W01001802 Llanrumney 1
W01001803 Llanrumney 2
W01001804 Llanrumney 3
W01001805 Llanrumney 4
W01001806 Llanrumney 5
W01001807 Llanrumney 6
W01001808 Llanrumney 7
W01001809 Pentwyn 1
W01001810 Pentwyn 2
W01001811 Pentwyn 3
W01001812 Pentwyn 4
W01001813 Pentwyn 5
W01001814 Pentwyn 6
W01001815 Pentwyn 7
W01001816 Pentwyn 8
W01001817 Pentwyn 9
W01001818 Pentwyn 10
W01001819 Pentyrch 1
W01001820 Pentyrch 2
W01001821 Penylan 1
W01001822 Penylan 2
W01001823 Penylan 3
W01001824 Penylan 4
W01001825 Penylan 5
W01001826 Penylan 6
W01001827 Penylan 7
W01001828 Penylan 8
W01001829 Plasnewydd 1
W01001830 Plasnewydd 2
W01001831 Plasnewydd 3
W01001832 Plasnewydd 4
W01001833 Plasnewydd 5
W01001834 Plasnewydd 6
W01001835 Plasnewydd 7
W01001836 Plasnewydd 8
W01001837 Plasnewydd 9
W01001838 Plasnewydd 10
W01001839 Plasnewydd 11
W01001840 Pontprennau/Old St. Mellons 1
W01001841 Pontprennau/Old St. Mellons 2
W01001842 Pontprennau/Old St. Mellons 3
W01001843 Pontprennau/Old St. Mellons 4
W01001844 Pontprennau/Old St. Mellons 5
W01001845 Radyr 1
W01001846 Radyr 2
W01001847 Radyr 3
W01001848 Rhiwbina 1
W01001849 Rhiwbina 2
W01001850 Rhiwbina 3
W01001851 Rhiwbina 4
W01001852 Rhiwbina 5
W01001853 Rhiwbina 6
W01001854 Rhiwbina 7
W01001855 Riverside 1
W01001856 Riverside 2
W01001857 Riverside 3
W01001858 Riverside 4
W01001859 Riverside 5
W01001860 Riverside 6
W01001861 Riverside 7
W01001862 Riverside 8
W01001863 Rumney 1
W01001864 Rumney 2
W01001865 Rumney 3
W01001866 Rumney 4
W01001867 Rumney 5
W01001868 Rumney 6
W01001869 Splott 1
W01001870 Splott 2
W01001871 Splott 3
W01001872 Splott 4
W01001873 Splott 5
W01001874 Splott 6
W01001875 Splott 7
W01001876 Splott 8
W01001877 Trowbridge 1
W01001878 Trowbridge 2
W01001879 Trowbridge 3
W01001880 Trowbridge 4
W01001881 Trowbridge 5
W01001882 Trowbridge 6
W01001883 Trowbridge 7
W01001884 Trowbridge 8
W01001885 Trowbridge 9
W01001886 Trowbridge 10
W01001887 Whitchurch and Tongwynlais 1
W01001888 Whitchurch and Tongwynlais 2
W01001889 Whitchurch and Tongwynlais 3
W01001890 Whitchurch and Tongwynlais 4
W01001891 Whitchurch and Tongwynlais 5
W01001892 Whitchurch and Tongwynlais 6
W01001893 Whitchurch and Tongwynlais 7
W01001894 Whitchurch and Tongwynlais 8
W01001895 Whitchurch and Tongwynlais 9
W01001896 Whitchurch and Tongwynlais 10