Skip to main content

TermCymru

7 results
Results are displayed by relevance.
English: qualitative report
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
Plural: adroddiadau ansoddol
Last updated: 10 February 2016
English: qualitative evidence
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: qualitative evidence
Status B
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
Context: Dengys tystiolaeth ansoddol nad yw bob amser yn bosibl ynysu achosion symptomatig unigol heb achosi niwed neu drallod.
Last updated: 21 May 2020
English: qualitative research expert
Status C
Subject: Health
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: stakeholder qualitative research
Status C
Subject: Finance and Statistics
Part of speech: Noun, Masculine, Singular
English: qualitative and quantitative study
Status C
Subject: Education
Part of speech: Noun, Feminine, Singular
English: qualitative and quantitative performance measures
Status C
Subject: General
Part of speech: Noun, Plural
Context: Os caiff unrhyw delerau mewn perthynas รข data Mesurau Perfformiad Ansoddol a Meintiol eu torri, byddwn yn hysbysu Llywodraeth Cymru am yr achos hwnnw cyn gynted ag y daw i'r amlwg.
Last updated: 25 October 2017