Skip to content

Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg

Dyma gynllun gweithredu Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar gyfer Technoleg Cymraeg. Fe'i paratowyd yn unol ag Adran 61(k) a 58A, Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

Mae Cymraeg 2050 yn nodi pwysigrwydd technoleg i ddyfodol y Gymraeg, a’r rheidrwydd i dechnoleg gefnogi’r iaith, er mwyn iddi gael ei defnyddio mewn cynifer o sefyllfaoedd ag sy’n bosibl.

Ychydig iawn o bobl, yn arbennig plant a phobl ifanc, nad ydynt yn cael ymwneud dyddiol â thechnoleg ar ryw ffurf. Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn cydnabod mai hwn yw’r maes y bydd yn rhaid mynd i’r afael ag ef er mwyn sicrhau lle hanfodol i’r Gymraeg yn ein bywydau yn y dyfodol. 

Rydym wedi adnabod tri maes penodol y bydd y Cynllun yn mynd i’r afael â hwy:

  1. Technoleg Lleferydd Cymraeg
  2. Cyfieithu â chymorth cyfrifiadur
  3. Deallusrwydd Artiffisial Sgwrsiol

Cynllun gweithredu technoleg Cymraeg (pdf 3.5MB)

Dyma ddolen at gopi archif o’r cynllun blaenorol: Cynllun gweithredu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg 2013.