Skip to content

Adroddiad blynyddol Strategaeth y Gymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae ein adroddiad blynyddol ar Strategaeth y Gymraeg yn monitro ein cynnydd mewn chwech maes strategol.

2016-17 oedd y flwyddyn olaf lawn o weithredu yn erbyn strategaeth 'Iaith fyw: iaith byw'.

Yn ystod y cyfnod hwn buom yn gweithio ar ddatblygu’r strategaeth a’i dilynodd, Cymraeg 2050, ein strategaeth newydd i gynyddu nifer y siaradwyr i filiwn erbyn 2050.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu ein cynnydd mewn meysydd fel:

  • addysg cyfrwng-Cymraeg
  • yr economi ddigidol
  • y Gymraeg yn y gymuned
  • marchnata’r Gymraeg.

Mae’n ofynnol arnom i gyhoeddi adroddiad blynyddol dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Lawrlwytho Dogfen