Skip to content

Polisïau ynghylch y Gymraeg hyd at 2017

Ein polisïau ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.

Cymraeg 2050: Cynllun gweithredu strategaeth y Gymraeg

03/07/18
Mae’r cynllun gweithredu hwn yn esbonio sut byddwn yn gweithredu’r camau a amlinellir yn Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr ac yn Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr, Rhaglen waith 2017–21 yn ystod 2018–19.
 

Adroddiad blynyddol Strategaeth y Gymraeg

03/07/18
Mae ein adroddiad blynyddol ar Strategaeth y Gymraeg yn monitro ein cynnydd mewn chwech maes strategol.
 

Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y Gymraeg 2012 - 2017

18/04/17
Strategaeth ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ym mywyd bob dydd.
 
Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

10/03/16
Mae'r Strategaeth hon yn garreg filltir hanesyddol yn natblygiad addysg cyfrwng Cymraeg ac yn gosod ein cyfeiriad strategol cenedlaethol.
 

Cynllun gweithredu technoleg a’r cyfryngau digidol Cymraeg

27/05/13
Dyma gynllun gweithredu y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau ar gyfer Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg. Fe'i baratowyd yn unol ag Adran 78 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.