Skip to content

Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

Dolenni perthnasol

Yn mis Awst 2016 sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i adolygu gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dyma ein gweledigaeth am gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Ceir amcanestyniad a thaflwybr nifer y siaradwyr Cymraeg tair oed a throsodd, 2011 i 2050 ar wefan StatsCymru