Skip to content

Cyngor Partneriaeth y Gymraeg

Mae’r Cyngor Partneriaeth yn gyfrifol am roi cyngor a chyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru mewn perthynas â strategaeth y Gymraeg.

Bydd yn ein cynorthwyo ac yn ein herio wrth inni weithredu ein strategaeth ar gyfer y Gymraeg: Cymraeg 2050 – Miliwn o Siaradwyr

Aelodau'r Cyngor yw:

  • Simon Brooks 
  • Owen Derbyshire
  • Rhian Huws-Williams
  • Dewi Jones
  • Gwion Lewis
  • Rhodri Llwyd Morgan
  • Angharad Lloyd-Williams
  • Gwynedd Parry
  • Enlli Thomas
  • Marian Thomas
Bydd y penodiadau hyn yn para hyd at 1 Gorffennaf 2020.