Skip to content

Tribiwnlys y Gymraeg

Mae Tribiwnlys y Gymraeg yn gorff statudol annibynnol sydd yn delio gydag apeliadau yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â Safonau'r Gymraeg.

Mae Tribiwnlys y Gymraeg yn gorff statudol annibynnol sydd yn delio gydag apeliadau yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â Safonau'r Gymraeg.

Ffeithiau allweddol am y Tribiwnlys:

  • Cafodd ei sefydlu yn 2015 o dan adran 120 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.
  • Llywydd y Tribiwnlys yw Keith Bush CF.
  • Mae aelodaeth y Tribiwnlys yn cynnwys rhai sy’n gyfreithiol gymwys a hefyd aelodau lleyg.
  • Aelodau’r Tribiwnlys sydd, o dan arweinyddiaeth y Llywydd, yn gyfrifol am waith barnwrol y Tribiwnlys gan gynnwys gwrando ar achosion a gwneud penderfyniadau arnynt.
  • Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol, o dan y Mesur, am sicrhau bod gan y Tribiwnlys y staff, adeiladau, adnoddau ariannol ac adnoddau sy’n galluogi’r Tribiwnlys i wneud ei waith.
  • Ysgrifenyddiaeth y Tribiwnlys sy’n gyfrifol am gyflawni ‘r gwaith gweinyddol sydd ynghlwm wrth brosesu achosion.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Tribiwnlys y Gymraeg (dolen allanol) neu gallwch gysylltu gyda’r Tribiwnlys trwy:

E-bost: tyg@cymru.gsi.gov.uk

Ffôn: 03000 256702

Post: Tribiwnlys y Gymraeg
Llawr 1af, Adain y Gorllewin
Tŷ Southgate
Stryd Wood
Caerdydd
CF10 1EW