Skip to content

Ystadegau ac ymchwil

Mae ystadegau ac ymchwil yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu a gwella polisïau ar y Gymraeg yng Nghymru.

Maent yn darparu mynediad at y dystiolaeth sy’n sail i’n penderfyniadau ac yn helpu’r llywodraeth a’r gymuned ehangach i weithio’n fwy effeithiol.