Skip to content

Adroddiad ac argymhellion Grŵp Gorchwyl yr Eisteddfod Genedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae argymhellion wedi’u cyflwyno ar foderneiddio’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae’r argymhellion yn canolbwyntio ar saith maes:

  • lleoliadau
  • cystadlu a’r Ŵyl
  • gwirfoddolwyr
  • yr oes ddigidol
  • gwella profiad a chynyddu niferoedd ymwelwyr
  • cydweithio rhwng Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol
  • ffynonellau cyllid yr Eisteddfod.

Sefydlwyd y Grŵp ym mis Hydref 2012 gan y cyn Weinidog dros Addysg a Sgiliau. Mae adroddiad terfynol wedi’i gyflwyno i’r Prif Weinidog i ystyried.

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad  Grŵp Gorchwyl a Gorffen Yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu'r adroddiad a'i argymhellion. Mae'r argymhellion a geir yn adroddiad y Grŵp yn cyd-fynd yn agos â chyfeiriad presennol ein polisïau fel y'i hamlinellwyd yn ein Strategaeth Iaith; Iaith Fyw: Iaith Byw. Rydym yn falch o fedru derbyn argymhellion yr adroddiad ac yn cefnogi bwriad y camau gweithredu a gynigir.

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost: unediaithgymraegwelshlanguageunit@cymru.gsi.gov.uk.