Skip to content

Cyhoeddiadau

Mae cyhoeddiadau ar yr iaith Gymraeg yn cael eu cyhoeddi yma.

Dewch yma'n rheolaidd i weld y cyhoeddiadau diweddaraf, neu defnyddiwch y cyfleuster rss sydd ar gael uchod.

Pecyn adnoddau Gweithredu'n Lleol

01/08/14
Nod y pecyn adnoddau hwn yw cynorthwyo grwpiau lleol i adnabod anghenion datblygu a gweithredu o blaid y Gymraeg o fewn eu cymdogaeth leol.
 

Cynllun Iaith Gymraeg: adroddiad blynyddol 2012 - 2013

31/03/14
Mae ein hadroddiad blynyddol yn nodi’r cynnydd a gyflawnodd tuag at ein nod o sicrhau Cymru gwbl ddwyieithog.
 

Arolwg ar waith y Mentrau Iaith

30/01/14
Yn mis Mawrth 2013, comisiynwyd Prifysgol Caerdydd gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr Adolygiad annibynnol hwn.
 

Adroddiad ac argymhellion Grŵp Gorchwyl yr Eisteddfod Genedlaethol

22/01/14
Mae argymhellion wedi’u cyflwyno ar foderneiddio’r Eisteddfod Genedlaethol.
 

Cymunedau Cymraeg: adroddiad a chynllun gwaith

04/12/13
Mae grŵp Tasg a Gorffen wedi cynnig argymhellion ar gyfer cynyddu nifer y cymunedau lle mae'r Gymraeg yn brif iaith.
 

Canllawiau arddull cyfieithu

28/11/13
Paratowyd y canllawiau hyn gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru i helpu i sicrhau cysondeb yn holl waith y Llywodraeth.
 

Iaith fyw: dweud eich dweud

22/10/13
Mae’r adroddiad hwn yn cynnig trosolwg o’r hyn a drafodwyd ac a awgrymwyd gan gyfranogwyr yn ystod Y Gynhadledd Fawr.
 

Strategaeth y Gymraeg: cynllun gweithredu 2013 i 2014 - Iaith fyw: iaith byw

28/03/13
Mae’r cynllun gweithredu yma yn esbonio sut byddwn yn gweithredu’r cynigion a amlinellir yn y strategaeth ar gyfer y Gymraeg yn ystod 2013 i 2014.
 
Yr Iaith Gymraeg: Adroddiad blynyddol 2011 i 2012

Yr Iaith Gymraeg: Adroddiad blynyddol 2011 i 2012

26/07/12
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r hyn a gyflawnodd Llywodraeth Cymru yn ystod 2011 i 2012 o ran gweithredu ei Chynllun Iaith Gymraeg a gweithio tuag at sicrhau Cymru gwbl ddwyieithog.
 
Strategaeth y Gymraeg: Cynllun Gweithredu 2012-13

Strategaeth y Gymraeg: Cynllun Gweithredu 2012-13

30/04/12
Iaith fyw: iaith byw
 

Yr Iaith Gymraeg: Adroddiad blynyddol 2010–11

09/12/11
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r hyn a gyflawnodd Llywodraeth Cymru yn ystod 2010–11 o ran gweithredu ei Chynllun Iaith Gymraeg a gweithio tuag at sicrhau Cymru gwbl ddwyieithog.
 

Strategaeth ar gyfer y Gymraeg: datganiad ar y camau nesaf

22/03/11
Yn y datganiad hwn, rydym yn amlinellu sut yr ydym yn cynnig ymateb i rai o’r materion allweddol a drafodwyd fel rhan o’n hymgynghoriad ar y strategaeth ar gyfer y Gymraeg.
 

Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a’r Cynllun Iaith Gymraeg 2009-10

13/07/10
Dyma'r seithfed adroddiad blynyddol ar berfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â'r ymrwymiadau a geir yn Iaith Pawb, y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, a Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Llythyr Cylch Gwaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg 2010-11

Llythyr Cylch Gwaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg 2010-11

12/04/10
Yr hyn y mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn mynd i'w wneud yn 2010-11.
 
Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2008-09

Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2008-09

30/11/09
Dyma'r chweched adroddiad blynyddol ar berfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â'r ymrwymiadau a geir yn Iaith Pawb, y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, a Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Llythyr Cylch Gwaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg 2009-10

Llythyr Cylch Gwaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg 2009-10

22/04/09
Yr hyn y mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn mynd i'w wneud yn 2009-10.
 

Y Gymraeg: Hanes, Ffeithiau a Ffigurau

02/02/09
Efallai ei bod hi’n hen, ond dyw’r iaith Gymraeg yn sicr ddim yn hen ffasiwn. Yn y ddogfen hon mae gwybodaeth am yr iaith Gymraeg heddiw.
 
Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2007-08

Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2007-08

14/07/08
Dyma'r pumed adroddiad blynyddol ar berfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â'r ymrwymiadau a geir yn Iaith Pawb, y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, a Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2006-07

Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2006-07

13/07/07
Dyma'r pedwerydd adroddiad blynyddol ar berfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â'r ymrwymiadau a geir yn Iaith Pawb, y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, a Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol

Siarter Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd Rhanbarthol neu Ieithoedd Lleiafrifol

01/03/07
Ail Adroddiad Pwyllgor Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar ddefnyddio'r Siarter yn y Deyrnas Unedig (mis Mawrth 2007).
 
Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru 2006

22/12/06
Dyma Gynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2005-06

Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2005-06

05/07/06
Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd yn ystod 2005-06.
 
Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2004-05

Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2004-05

28/06/05
Dyma'r ail adroddiad blynyddol ar berfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â'r ymrwymiadau a geir yn Iaith Pawb, y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, a'r Cynllun Iaith Gymraeg ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2003-04

Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a'r Cynllun Iaith Gymraeg 2003-04

13/07/04
Dyma'r adroddiad blynyddol cyntaf ar berfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â'r ymrwymiadau a geir yn Iaith Pawb, y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog, a'r Cynllun Iaith Gymraeg ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
Iaith Pawb - Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog

Iaith Pawb - Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog

06/03/03
Mae datganiad cyhoeddus am yr hyn yr ydym am ei gyflawni ar ran y Gymraeg.