Skip to content

Cynllun Grant Cymraeg 2050

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Croesawyd ceisiadau gan sefydliadau i ariannu prosiectau newydd ac arloesol er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.

 Bwriad y grant yw i gefnogi Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg o fewn strategaeth iaith Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr.

Mae'r grant yn edrych i ariannu prosiectau arloesol sydd yn cefnogi nodau’r thema uchod yn ogystal â chwrdd ag un (neu fwy) o’r meini prawf isod o ran prosiectau a ystyrir yn rhai “arloesol”:

  • prosiectau sydd yn cynyddu defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg trwy dechnoleg
  • prosiectau sydd yn cynnig syniadau a gweithgareddau newydd sydd yn anelu i hybu neu hwyluso defnydd o’r Gymraeg ac sydd heb eu gweithredu yn y gorffennol
  • prosiectau sydd yn cynnig ffordd newydd o weithio er mwyn annog, hybu neu hwyluso defnydd o’r Gymraeg
  • prosiectau sydd yn cymryd risg sydd â phosibiliad o effaith bellgyrhaeddol os yn llwyddiannus, ond sydd angen y buddsoddiad er mwyn peilota’r syniad i asesu llwyddiant cyn symud i brif ffrydio’r gwaith
Croesawyd ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad oedd yn amodol ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 22 Medi 2017.