Skip to content

Hybu'r Gymraeg

Rydym am weld cynnydd yn nifer y bobl sy’n gallu siarad Cymraeg ac sy'n ei defnyddio.

Drwy ein polisïau, grantiau ac ymgyrchoedd rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth yn y meysydd canlynol:

  • y teulu
  • plant a phobl ifanc
  • y gymuned
  • y gweithle
  • gwasanaethau
  • technoleg, adloniant ac adnoddau.