Skip to content

Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiad am fater sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg gallwch gysylltu ag Uned yr Iaith Gymraeg fel a ganlyn:

E-bost: UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@cymru.gsi.gov.uk

Post: Uned yr Iaith Gymraeg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Byddwn yn ymateb cyn pen 15 niwrnod gwaith i'r ymholiadau a ddaw i law.