Skip to content

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cerdded a beicio.

Dolenni perthnasol

Rydym yn neilltuo arian i awdurdodau lleol ar gyfer cynnal prosiectau sy’n gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel.
Rydym yn rhoi cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer prosiectau trafnidiaeth
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn neilltuo arian i awdurdodau lleol ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl sy’n teithio o gwmpas eu cymunedau.

Rydym yn rhoi blaenoriaeth i raglenni sy’n gwella mynediad at ysgolion a’r rheini sy’n annog pobl i gerdded a seiclo.

Bydd gofyn i’r prosiectau olygu cydweithredu rhwng awdurdodau lleol a’r gymuned ehangach, gan gynnwys ysgolion. Rhaid i blant ysgol fod yn rhan o’r broses ar ei hyd.

Rydym yn ariannu prosiectau fel:

  • croesfannau
  • mesurau arafu traffig
  • llwybrau seiclo
  • llwybrau cerdded
  • cyfleusterau diogel i feiciau (gan gynnwys standiau a theledu cylch cyfyng), loceri a chyfleusterau newid.

Mae awdurdodau lleol yn cael ceisio am arian bob blwyddyn.

Yn 2017 – 2018 byddwn yn rhannu gwerth £5.5m o grantiau o’r Llwybrau Diogel mewn Cymunedau rhwng 32 o gynlluniau mewn 20 o awdurdodaul.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Canllawiau i ymgeiswyr 2017-18 (Maint Ffeil: 253 KB)
Microsoft Word document
Ffurflen Gais Gyfalaf (Maint Ffeil: 37.0 KB)