Skip to content

Llythyrau Penderfynu a adroddiadau Arolygwyr

Adnewyddu Twnelau M4 Bryn-glas

29/04/16
Mae'r llythyr hwn yn datgan penderfyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r Cynllun ar ôl ystyried sylwadau.
 

Cynllun Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yr A4232

10/03/16
Mae'r llythyr hwn yn datgan penderfyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r Cynllun ar ôl ystyried sylwadau.
 

Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Wern Fechan, Rhuthun, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros) 201-

20/11/15
Mae'r llythyr hwn yn datgan penderfyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r Cynllun ar ôl ystyried sylwadau.
 

Gorchymyn Cefnffordd Abertawe i Fanceinion (yr A483) a Chefnffordd y Drewnewydd i Aberystwyth (yr A489) (Ffordd Osgoi'r Drenewydd)

29/10/15
Mae'r llythyr hwn yn datgan penderfyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r Cynllun ar ôl ystyried sylwadau.
 
Gorchymyn Cefnffordd Yr A494 Trunk Road (Loggerheads, Ger Yr Wyddgrug, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros) 201-

Cynllun Cefnffordd Castell Nedd i’r Fenni (A465) (Deuoli  o’r Fenni I Hirwaun, Ffyrdd Ymuno ac Ymadael a Ffyrdd Ymyl)

02/10/14
Mae'r llythyr hwn yn datgan penderfyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r Cynllun ar ôl ystyried sylwadau.
 
Llythyr Penderfyniad

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Tir Cyfagos â 9, Nash Close, Tŷ-Du, Casnewydd) 201- Llythyr Penderfyniad

23/11/12
Mae'r llythyr hwn yn datgan penderfyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r Cynllun ar ôl ystyried sylwadau.
 
Gorchymyn Cefnffordd Yr A494 Trunk Road (Loggerheads, Ger Yr Wyddgrug, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros) 201-

Gorchymyn Cefnffordd Yr A494 Trunk Road (Loggerheads, Ger Yr Wyddgrug, Sir Ddinbych) (Gwahardd Aros) 201- Llythyr Penderfyniad

13/11/12
Mae'r llythyr hwn yn datgan penderfyniad Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r Cynllun ar ôl ystyried sylwadau.