Skip to content

M4 Cyfnewidfa Coryton ar Gyffordd 32

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi gwella Cyfnewidfa Coryton ar Gyffordd 32 yr M4 er mwyn gwella llif y traffig.

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys:

  • darparu lôn benodedig i fynd o’r M4 tua’r gorllewin i’r A470 tua’r gogledd.  
  • adeiladu cyffordd newydd ag arwyddion arni ar yr A470 i alluogi traffig yr M4 i ymuno â’r A470 heb angen teithio o amgylch cylchfan Coryton.

Mae adolygiad o’r cynllun wedi’i gwblhau. Roedd y gwaith hwnnw’n cynnwys adolygu’r model traffig a baratowyd ar gyfer dyluniad manwl y cynllun a’i gymharu â’r ciwiau a’r llif traffig a welwyd ar ôl i’r cynllun gael ei agor.  

Mae canfyddiadau’r adolygiad wedi dangos bod y cynllun yn gyffredinol wedi bod yn llwyddiant, a hynny’n cyd-fynd â chanlyniadau’r model gwreiddiol. Dengys yr adolygiad bod y cynllun wedi helpu i wella llif y traffig ar y gylchfan, sy’n gweld tagfeydd a chiwiau hir yn ystod yr oriau brig.  Mae’r lôn benodedig newydd wedi lleddfu’r ciwio a’r oedi ar y ffordd ymadael yr M4 tua’r gorllewin wrth y gyffordd hon, gan arbed amser teithio a gwella dibynadwyedd amser teithio.  Yn ogystal, mae’r cynllun wedi gwella’r rhwydwaith ffyrdd lleol drwy wella’r mynediad wrth gyffyrdd y gylchfan.  

Cwblhawyd y gwaith ym mis Awst 2014. Agorwyd y ffordd yn swyddogol ym mis Medi 2014  gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.