Skip to content

Trefniadau Adrodd Cysylltiedig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi llunio nifer o adroddiadau i fod yn sail i benderfyniadau sy'n cael eu gwneud ar y prosiect.

Maen nhw'n cynnwys canlyniadau asesiadau amrywiol.

  • Adroddiad asesu cam 3 o'r cynllun: sy'n rhoi trosolwg o'r cynllun arfaethedig
  • Adroddiad datblygu cynaliadwy: sy'n disgrifio sut mae'r cynllun arfaethedig yn cyd-fynd â’n hegwyddorion datblygu cynaliadwy
  • Adroddiad asesiad economaidd: sy'n ystyried costau a manteision tebygol y cynllun, gan gyfrif ei werth am arian
  • Adroddiad asesu'r effaith economaidd ehangach: sy'n ystyried effeithiau tebygol y cynllun arfaethedig ar yr economi, yn ystod y gwaith adeiladu a'i weithredu 
  • Adroddiad cyd-destun defnyddwyr heblaw modurwyr: sy'n disgrifio'r sefyllfa bresennol ar gyfer cerddwyr, beicwyr a marchogion, ac yn ystyried sut y dylai'r cynllun roi ystyriaeth iddynt 
  • Adroddiad rhagolygon traffig: sy'n rhagweld y traffig mewn gwahanol sefyllfaoedd yn y dyfodol
  • Adroddiad dilysu'r model lleol: sy'n dangos amodau teithio presennol, ac sy'n sail ar gyfer cynnal rhagolygon traffig ac asesiadau economaidd