Skip to content

Gwybodaeth am yr amgylchedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r dogfennau hyn yn disgrifio’r prosiect a sut yr ydym yn bwriadu osgoi, atal neu leihau unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylchedd.

Mae'r Datganiad Amgylcheddol yn nodi'r prif effeithiau amgylcheddol ac yn disgrifio'r mesurau arfaethedig i osgoi, lliniaru neu leihau effeithiau a gwella'r amgylchedd.

Mae datganiad i Hysbysu Asesiad Priodol yn disgrifio'r effeithiau tebygol ar safleoedd cawraeth natur rhyngwladol ac Ewropeiadd.

Cewch lawrlwytho crynodeb annhechnegol o’r datganiad amgylcheddol ar y dudalen hon sy’n rhoi trosolwg o’r adroddiad llawn.  Cewch hefyd weld yr adroddiad llawn a ffigurau cysylltiedig yn ôl y maes pwnc, sydd ar gael yn yr adran hon.  

Ar 5 Medi 2016 gwnaethom gyhoeddi atodiad i’r datganiad amgylcheddol.