Skip to content

Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd - Archif

Dolenni perthnasol

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn chi ar y cynllun drafft i ddatrys problemau yn ymwneud â thrafnidiaeth sy’n effeithio ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gallwch lawrlwytho’r dogfennau o’r camau blaenorol yma.

Mae’r dogfennau hyn wedi’n helpu i ddatblygu’r cynigion.

Lawrlwytho Dogfen