Skip to content

A483

Mae'r A483 yn cysylltu Abertawe a Swydd Gaer yn Lloegr, ac yn darparu rhan o'r coridor o'r gogledd i'r de yng Nghymru.