Skip to content

A465

Mae'r A465, neu ffordd Blaenau'r Cymoedd, yn un o'n prif goridorau a'n pyrth rhyngwladol ar gyfer economi de Cymru.

Mae'n cysylltu yr M4 yng Nghastell-nedd â'r Fenni a Henffordd. Mae'n cysylltu gorllewin Cymru â Chanolbarth Lloegr, a hefyd yn cysylltu â chymoedd y gogledd, gan helpu i adfywio cymunedau.

Rhydym ar hyn o bryd yn creu ffordd ddeuol i wella llif a diogelwch y traffig. Daw y prosiect hwn i ben yn 2020. Rydym eisoes wedi cwblhau rhan 1 y Fenni a Gilwern, rhan 3 rhwng Bryn-mawr a Thredegar, a rhan 4 rhwng Tredegar a Dowlais Top.