Skip to content

A4232

Ffordd ddosbarthu o amgylch Caerdydd yw’r A4232. Fe’i gelwir yn Ffordd Ddosbarthu Cyrion Caerdydd.

Mae’r ffordd yn cysylltu Cyffordd 33 yr M4 â Bae Caerdydd a Rover Way â’r A48 yn Llanedeyrn a’r A48 ym Mhontprennau â Chyffordd 30 yr M4.

Byddwn yn cysylltu’r  A4232 Bae Caerdydd â Rover Way drwy Gysylltffordd Dwyrain y Bae.