Skip to content

A40

Yr A40 yw y prif gysylltiad â de-orllewin Cymru ac mae'n cysylltu Doc Penfro ac Abergwaun.

Mae tagfeydd yn debygol ar y ffordd hon, yn enwedig yng nghanol yr half, yn ystod y tymor, gwyliau prysur.

Rydym yn cynnal amrywiol brosiectau i wella llif y traffig ar hyd yr A40.