Skip to content

Ffyrdd a’r amgylchedd

Gall gwella ffyrdd, a mynd ati’n barhaus i’w cynnal a’u cadw, gael effeithiau cadarnhaol a negyddol ar yr amgylchedd.

Ni sy’n gyfrifol am reoli’r effeithiau y mae’n rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yn eu cael ar yr amgylchedd, ond mae gofyn inni sicrhau, ar yr un pryd, mai diogelwch yw’r brif ystyriaeth.

Rydyn ni’n gwneud hynny drwy:

  • nodi ac asesu effeithiau amgylcheddol ein prosiectau
  • rhoi mesurau ar waith i liniaru effeithiau negyddol
  • gwarchod ac os oes modd, gwella’r nodweddion amgylcheddol ar ein rhwydwaith ffyrdd.

Mae pob un o’n prosiectau’n cydymffurfio â deddfwriaeth y DU a’r UE, ac yn defnyddio’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd (dolen allanol) i’n helpu i gadw’r amgylchedd mewn cof wrth fynd ati i ddylunio ffyrdd.