Skip to content

Ffyrdd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ffydd i mewn dde Gymru
Rydym yn gofalu am 75 milltir o draffordd a thros 1000 milltir o gefnffyrdd yng Nghymru.

Rydym yn cydweithio'n agos â llywodraeth leol a chyrff eraill i wella a chynnal a chadw ffyrdd ledled Cymru.

Rydym yn gyfrifol am:

  • adeiladu ffyrdd newydd a gwella rhai presennol
  • adnewyddu ffyrdd, pontydd a strwythurau eraill
  • gwaith cynnal a chadw o ddydd i ddydd, gan gynnwys cynnal a chadw yn y gaeaf.

Mae llawer o brosiectau trafnidiaeth a chynlluniau gwella yn cael eu gweithredu drwy gyflogi peirianwyr ymgynghorol, awdurdodau asiant a chontractwyr.

Rydym hefyd yn edrych ar effaith prosiectau trafnidiaeth ar yr amgylchedd ac yn eu monitro'n ofalus gan mai ein cyfrifoldeb ni yw diogelu'r amgylchedd a bioamrywiaeth.

Lawrlwytho Dogfen