Skip to content

Terfyn cyflymder a gorfodi

Dolenni perthnasol

Rydym yn neilltuo arian i awdurdodau lleol ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl sy’n teithio o gwmpas eu cymunedau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym wedi ymrwymo i wella diogelwch ar ein ffyrdd drwy sicrhau bod terfynau cyflymder yn briodol ac y glynir wrthynt.

Er bod yna derfynau cyflymder cenedlaethol ar gyfer mathau penodol o ffyrdd, nid yw’r terfynau hyn bob amser yn briodol felly yr awdurdodau lleol sy’n pennu terfynau cyflymder ffyrdd lleol.  Dylai’r terfynau hyn fod wedi’u seilio ar dystiolaeth.  Nid yw’r pŵer i  bennu terfynau cyflymder cenedlaethol wedi’i ddatganoli i Gymru.

Mae awdurdodau lleol yn defnyddio ‘Canllawiau ar gyfer Gosod Terfynau Cyflymder Lleol yng Nghymru’ pan maen nhw’n asesu terfynau cyflymder ar gyfer ffyrdd lleol.  Mae’n cyfuno cyfarwyddiadau eraill sydd wedi’u cyhoeddi ar derfynau cyflymder, gan gynnwys rheoleiddio ac arwyddion ar gyfer traffig ffyrdd sy’n ymwneud â chyflymder, goleuadau stryd, terfynau cyflymder mewn cymunedau gwledig â therfynau cyflymder 20mya.

Rydym yn cyd-ariannu   Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru i orfodi terfyniadau cyflymder a throseddau eraill drwy ddefnyddio camerâu cyflymder sefydlog a symudol.  Gallwch ddarllen mwy ar wefan GoSafe (dolen allanol).