Skip to content

Diogelwch ffyrdd lleol - ar gip

Mae’r map rhyngweithiol yma ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd yn cyflwyno data anafusion ffyrdd a gofnodwyd gan yr heddlu a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r map yn dangos lleoliadau'r damweiniau anafiadau-personol yng Nghymru ac mae'n darparu manylion am y ddamwain, megis y nifer o anafusion, difrifoldeb yr anaf a math defnyddwyr y ffordd (megis cerddwyr neu feiciwr modur).