Skip to content

Grant Diogelwch ar y Ffordd

Dolenni perthnasol

Rydym yn neilltuo arian i awdurdodau lleol ar gyfer ei gwneud hi’n haws i bobl sy’n teithio o gwmpas eu cymunedau.
Rydym yn rhoi cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer prosiectau trafnidiaeth
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn neilltuo arian i awdurdodau lleol ar gyfer cynnal prosiectau sy’n gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel.

Mae awdurdodau lleol yn ceisio am yr arian hwn bob blwyddyn a rhaid ei wario o fewn y flwyddyn ariannol dan sylw.

Rhaid i bob prosiect anelu at leihau nifer y rheini sy’n cael eu hanafu ar ffyrdd Cymru.  Rydym yn rhoi blaenoriaeth i gynlluniau sy’n lleihau nifer y beicwyr modur, pobl ifanc a defnyddwyr agored i niwed sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol.

Rydym yn ariannu gwahanol fathau o brosiectau, gan gynnwys:

  • prosiectau peirianyddol sy’n targedu safleoedd, llwybrau ac ardaloedd lle mae pobl wedi cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol
  • cynlluniau addysg a hyfforddiant sy’n helpu i leihau nifer y rheini sy’n cael eu hanafu ymhlith grwpiau risg uchel ac agored i niwed, fel
  • Pass Plus Cymru
  • mentrau diogelu beicwyr modur
  • hyfforddiant i blant sy’n cerdded ar hyd y ffyrdd
  • hyfforddiant i seiclwyr.

Yn 2016 - 2017 byddwn yn neilltuo gwerth £3.94 miliwn o grantiau o gronfa Gyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd i 43 o gynlluniau mewn 17 o awdurdodau lleol. Bydd pob un o’r 22 awdurdod lleol yn derbyn cyfran o’r £1,936,741 o gronfa Refeniw Diogelwch ar y ffyrdd Ffyrdd i gynnal rhaglenni hyfforddi diogelwch ar y ffyrdd fel Kerbcraft, PassPlus Cymru, y Safon Genedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Beicio a hyfforddiant i feicwyr modur.