Skip to content

Diogelwch ffyrdd

Dolenni perthnasol

Adroddiad blynyddol sy'n dangos tueddiadau yn nifer a difrifoldeb yr anafiadau ac yn dangos yr amgylchiadau sy'n gysylltiedig â'r damweiniau a arweiniodd at anafiadau hyn
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn gweithio gyda’r gwasanaethau, tân ac achub, yr heddlu, yr awdurdodau lleol a’r trydydd sector i wneud ffyrdd Cymru’n fwy diogel.

Rydym yn targedu’r grwpiau o ddefnyddwyr y ffyrdd sy’n wynebu’r risg mwyaf.

Erbyn 2020, o'i gymharu â’r cyfartaleddau ar gyfer 2004-2008, rydym am:

  • 40% yn llai yn cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru
  • 25% yn llai o feicwyr modur yn cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru
  • 40% yn llai o bobl ifanc (16-24 oed) yn cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru.

Mae fframwaith diogelwch ffyrdd ar gyfer Cymru yn nodi’n targedau a’r hyn rydym yn ei wneud i’w cyflawni.

Lawrlwytho Dogfen