Skip to content

Adolygiad o Grŵp Gorchwyl a Gorffen 2015

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ym mis Mai 2015 comisiynodd y Gweinidog Gwyddoniaeth, yr Economi a Thrafnidiaeth Grŵp Gorchwyl a Gorffen i edrych ar Gynllun y Bathodyn Glas yn ei gyfanrwydd.

Cafodd y grŵp ei gomisiynu gyda chylch gwaith i ddarparu adroddiad dros dro ym mis Gorffennaf ac adroddiad llawn o’r canfyddiadau erbyn mis Tachwedd.