Skip to content

Cynllun y Bathodyn Glas

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ffyrdd a gyrru.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn helpu pobl sy'n gymwys i gael consesiynau parcio i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau yn rhwydd.

Sut i ymgeisio am y bathodyn

Gallwch wneud cais i'ch Awdurdod Lleol am Fathodyn Glas neu glicio ar y ffurflen ymgeisio am fathodyn glas (dolen allanol - Saesneg yn unig) ar wefan GOV.UK.

I weld sut mae gwneud cais, ewch i'n tabl pwy sy'n gymwys isod. Neu lawrlwythwch restro'r amodau gorfodol a'r amodau dewisol.

Deiliaid y Bathodyn Glas

Mae yna reolau sut y dylid defnyddio'r Bathodyn Glas a sut i'w arddangos. Os oes gennych chi fathodyn glas, mae'n rhaid i chi fodloni'r rheolau hyn. Mae'r rheolau wedi'u rhestru yn y Canllaw ar hawliau a chyfrifoldebau defnyddwyr y Bathodyn Glas yng Nghymru. Pan fyddwch chi'n ymgeisio am fathodyn, byddwch yn llofnodi'ch bod yn derbyn y rheolau.

Mae'n rhaid i ddeiliaid bathodyn ddychwelyd y bathodyn i'w hawdurdod lleol pan fydd yn dod i ben. Hefyd, mae'n rhaid i fathodyn glas gael ei ddychwelyd os yw deiliad y bathodyn yn marw.

Gweinyddu'r cynllun

Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am benderfynu pwy sy'n cael Bathodyn Glas.  Mae gofyn i  Awdurdodau ddarllen ‘Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol 2014’ am fanylion manwl.

Gwasanaeth Cynghori Annibynnol

Cafodd Gwasanaeth Cynghori Annibynnol ei gomisiynu i helpu awdurdodau lleol i brosesu ceisiadau am fathodynnau sy’n anodd gwneud penderfyniad arnynt.  Caiff y gwasanaeth ei ddarparu gan therapyddion galwedigaethol sy’n gweithio ledled Cymru.