Skip to content

Pass Plus Cymru

Merch yn gyrru car.
Rydym yn cynnig hyfforddiant ychwanegol i yrwyr ifanc am bris gostyngol er mwyn eu helpu i leihau damweiniau; gelwir y prosiect yn Pass Plus Cymru.

Mae cwrs Pass Plus Cymru yn gwrs Pass Plus uwch y gallwch ei sefyll o fewn 12 mis o basio’ch prawf gyrru.  Y gost yw £20 ac o’i sefyll, gall eich yswiriant car fod yn rhatach.

I ymuno â’r cwrs, mae’n rhaid i chi fodloni’r canlynol:

  • fod rhwng 17 a 25 mlwydd oed
  • bod yn berchen ar drwydded yrru lawn
  • wedi sefyll eich prawf gyrru o fewn y 12 mis diwethaf
  • yn byw yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan Pass Plus Cymru (dolen allanol).