Skip to content

Defnyddwyr ffyrdd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: ffyrdd a gyrru.

Rydym wedi datganoli cyfrifoldeb dros nifer o feysydd sy'n effeithio ar yrwyr ar fyrdd Cymru.

For up-to-date information on issues affecting our road networks, visit Traffic Wales (external link).

Ar wefan Pwyllwch! (Think!) (dolen allanol) mae gwybodaeth ddiogelwch i ddefnyddwyr ffyrdd. Ewch i'w safle i gael cynghorion ar sut i gadw'n ddiogel ar ein ffyrdd.