Skip to content

Gorsaf a chyfnewidfa Bow Street

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi rhoi cyllid i Gyngor Sir Ceredigion ddylunio gorsaf a chyfnewidfa newydd yn Bow Street ger Aberystwyth. 

Crynodeb

Statws y Prosiect: yn cael ei ystyried
Ariennir gan: Llywodraeth Cymru

Pam ydym ni’n ei wneud

Rydym yn ystyried posibilrwydd adeiladu gorsaf newydd er mwyn helpu i liniaru tagfeydd o fewn Aberystwyth ac o amgylch y dref.

Hynt y gwaith ar hyn o bryd

Mae Cyngor Sir Ceredigion a Chadeirydd Grŵp Gweithredu Rheilffyrdd Canolbarth Cymru wedi cwblhau adroddiad ymarferoldeb a dyluniad. Rydym wedi’u comisiynu i arwain y broses ddylunio, gyda chymorth gan Capita.

Sut rydym ni'n ymgynghori

Byddwn yn trafod â phobl leol cyn cymeradwyo’r dyluniad terfynol.

Ar 11 Gorffennaf 2016, cynhaliodd Cyngor Sir Ceredigion ddigwyddiad cyhoeddus ar y mater.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Llythyr (Maint ffeil: 174KB)