Skip to content

Partneriaethau rheilffordd cymunedol

Mae partneriaethau rheilffordd cymunedol yn fodd i ddefnyddwyr rheilffyrdd chwarae rôl weithredol yn y gwaith o ddatblygu eu gwasanaethau trên lleol.

Maent yn dwyn ynghyd cwmnïau trên, Network Rail, awdurdodau lleol, cyflogwyr lleol, asiantaethau datblygu a thwristiaeth, grwpiau cymunedol a grwpiau lleol eraill.

Dyma'r chwe phartneriaeth rheilffordd gymunedol sydd ar waith yng Nghymru:

Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol Calon Cymru

Mae rheilffordd 120 milltir Calon Cymru yn rhedeg rhwng Abertawe a'r Amwythig, a cheir tri deg dau o orsafoedd i gyd. Mae’r rheilffordd yn rhedeg tua’r de o Amwythig dros fryniau tonnog a thrwy drefi fel Trefyclo, Llandrindod a Llanwrtyd cyn cyrraedd tref Llanelli, sy'n enwog am ei gweithfeydd dur a thun, ac wedyn Abertawe, tref enedigol Dylan Thomas.

Wefan: www.heart-of-wales.co.uk (Saesneg yn unig - dolen allanol)

Partneriaeth Rheilffordd Gymunedol De-orllewin Cymru

O Ddinbych-y-pysgod, mae rheilffyrdd y de-orllewin yn mynd â chi o ganolfan drefol Abertawe i arfordir Sir Benfro, gan deithio drwy fae Caerfyrddin.

Rheilffyrdd y Cambrian

Mae rheilffyrdd y Cambrian - y Brif Linell o'r Amwythig i Aberystwyth a'r Llinell Arfordirol o Fachynlleth i Bwllheli - yn agor Canolbarth Cymru i weddill y byd ac ymwelwyr.

Wefan: www.thecambrianline.co.uk (dolen allanol)

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Mae rheilffordd Dyffryn Conwy, sy'n rhan o'r rhwydwaith cenedlaethol o reilffyrdd, yn rhedeg wrth ochr un o afonydd mawr Cymru, afon Conwy, ac yn mynd yn ei blaen ar hyd glannau afon wyllt Lledr wedi i’r ddwy uno ym Metws-y-coed.

Wefan: www.conwyvalleyrailway.co.uk (dolen allanol)

Rheilffordd y Gororau

Mae rheilffordd y Gororau'n cysylltu dwy ganolfan bwysig gan groesi afon Dyfrdwy, un o afonydd mawr Cymru, a theithio drwy drefi a chefn gwlad.
Mae teithio ar y trên yn ffordd ddelfrydol o fwynhau golygfeydd hardd iawn.

Wefan: www.borderlandsline.com (Saesneg yn unig - dolen allanol)

Rheilffordd Caer i Amwythig

Mae'r rheilffordd hon yn teithio heibio i rai o'r golygfeydd gorau o'r gororau, sef ffindir Cymru a Lloegr. Mae rheilffordd Caer i Amwythig yn teithio drwy dair sir ac yn cysylltu rhai trefi a dinasoedd hanesyddol.

Wefan: www.chester2shrewsburyrail.co.uk (Saesneg yn unig - dolen allanol)

Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol (ACORP)

Mae Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol yn ffederasiwn o fwy na 60 o bartneriaethau rheilffordd cymunedol a grwpiau hyrwyddo rheilffyrdd.

Beth y maent yn ei wneud?
  • Helpu i ddod o hyd i atebion arloesol ar gyfer rheilffyrdd lleol
  • Rhannu enghreifftiau o arfer da
  • Cefnogi aelodaeth sy'n ehangu
  • Annog pobl i feddwl yn greadigol am wasanaethau trên!
Mae ACORP yn sefydliad o bobl ragweithiol sy’n canolbwyntio ar fentrau ymarferol i greu rheilffyrdd lleol gwell a mwy cynaliadwy. Mae sicrhau gwell cyfleusterau mewn gorsafoedd, gwell gwasanaethau trên ac integreiddio gwell rhwng gwasanaethau trên a mathau eraill o drafnidiaeth, yn ganolog i waith ACORP a'i haelodau.

Wefan: www.acorp.com (dolen allanol)