Skip to content

Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cynllun yn nodi ein buddsoddiad ar gyfer trafnidiaeth a gwasanaethau rydym yn gyfrifol amdanynt.

Bydd y cynllun y nodi'n fwy manwl sut rydym yn bwriadu cyflawni'r canlyniadau sydd wedi'u cyflwyno yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru o 2015 a thu hwnt.

Pwrpas y cynllun hwn yw:

  • cyflwyno'r amserlen ar gyfer cynnal y cynlluniau a gynhelir gan Lywodraeth Cymru
  • cyflwyno'r amserlen ar gyefer cynnal y cynlluniau
  • nodi amcangyfrif o'r gwariant sydd ei angen i'w cynnal
  • nodi ffynhonnell debygol y cyllid ar gyfer cynnal y cynlluniau.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Sylfaen Tystiolaeth 2015 (Maint ffeil: 3.5MB)