Skip to content

Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru

Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru logo

Mae Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru yn cefnogi Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru drwy roi gweledigaeth strategol ar faterion sy’n ymwneud â gwyddoniaeth yng Nghymru.

Mae’r Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru yn atebol i'r Prif Gynghorydd Gyddonol yn uniongyrchol ac mae'n cynghori ar wyddoniaeth yng Nghymru a hynny ar lefel strategol gan roi pwyslais ar ddatblygiadau'r dyfodol. Nid oes ganddo gyfrifoldebau statudol nac ariannol.

Mae gan aelodau'r cyngor amrywiaeth eang o arbenigedd ar lefel uwch gan gynnwys profiad masnachol ac academaidd mewn amrywiaeth o sectorau a disgyblaethau gwyddonol. Mae'r penodiadau yn ddi-dâl.

Yr Athro Robin Williams CBE FRS FLWS FinstP, cyn Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yw Cadeirydd Cyngor Cynghorol ar Wyddoniaeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch I wefan Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru (dolen allanol).