Skip to content

Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Dolenni perthnasol

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi penodi seicolegydd a niwrowyddonydd o fri rhyngwladol, yr Athro Peter Halligan, i swydd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru.

Mae Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru (CSAW) yn cynghori Llywodraeth Cymru ar faterion gwyddonol ar draws adrannau.

Seicolegydd nodedig a niwrowyddonydd, penodwyd yr Athro Peter Halligan  i swydd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru.

Ers symud i Gymru o'i Iwerddon frodorol fe chwaraewyd rhan allweddol mewn nifer o ddatblygiadau arloesol gan gynnwys sefydlu'r Canolfan Delweddu Ymchwil Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC); Canolfan Cymru Ymchwil a Diagnostig Delweddu Tomograffeg Allyriadau Positron (PETIC); Sefydliad Niwrowyddoniaeth Gwybyddol Cymru (WICN); Cyfres Ddarlithoedd Difreintiedig Haydn Ellis, a Sefydliadau Ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Gadawodd Brifysgol Caerdydd i ymuno â Chymdeithas Ddysgu Cymru fel Prif Weithredwr yn 2015. Bydd yr Athro Halligan yn dechrau ar ei benodiad o 1 Mawrth 2018.

Yr Athro Julie Williams CBE, ymchwilydd nodedig i’r glefyd Alzheimer’s, wasanaethodd fel yr ail Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru o Medi 2013 i Medi 2017, yn dilyn yr Athro John Harries, wyddonydd atmosfferig a’r Prif Gynghorydd Gwyddonol cyntaf Cymru, a wnaeth gwasanaethu o Mai 2010 i Ebrill 2013.

Swyddogaeth y Prif Gynghorydd Gwyddonol:

  • arwain y gwaith gwyddonol o fewn Llywodraeth Cymru
  • darparu rôl o roi cyngor gwyddonol ac o herio gwyddoniaeth i'r Prif Weinidog a'r Cabinet a Llywodraeth Cymru
  • hybu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, (y pynciau STEM)
  • cysylltu â'r gymuned wyddonol yn ehangach
  • cyfuno busnesau, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion er lles pawb ac ehangu ein heconomi
  • gweithio gyda'r Prif Gynghorydd Gwyddonol a Phrif Gynghorwyr Gwyddonol Adrannau Llywodraeth Prydain
  • gweithredu fel Pennaeth y Proffesiwn i staff gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru ac yn benodol i Lywodraeth Cymru.