Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 7: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored (1996)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn egluro sut y gellir rheoli hysbysebion awyr agored er mwyn diogelu amwynderau a diogelwch y cyhoedd.

Mae’n rhoi cyngor ar y broses o wneud cais am hysbyseb, gan gynnwys y meini prawf ar gyfer delio â cheisiadau o’r fath, rheoli hysbysebion, defnyddio hysbysebion mewn ardaloedd o ddiddordeb treftadaethol megis ardaloedd cadwraeth, pwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ran llunio cyfarwyddebau ac apeliadau am hysbysebion.