Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 6 - Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010)

Dolenni perthnasol

Cyfarwyddyd yw hwn i’r rhai sy’n gwneud cais am ganiatâd cynllunio, eu cynghorwyr ac awdurdodau cynllunio lleol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar sut y gall y system gynllunio gefnogi cymunedau gwledig cynaliadwy.

Mae’n rhoi cyngor ar feysydd gan gynnwys cymuedau ac economïau gwledig cynaliadwy, tai fforddiadwy gwledig, anheddau mentrau gwledig, datblygiadau un blaned, gwasanaethau gwledig cynaliadwy ac amaethyddiaeth gynaliadwy.