Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 4: Datblygiad Manwerthol a Masnachol (2016)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn cynnwys canllawiau ynghylch swyddogaeth cynllunio defnydd tir o safbwynt datblygiadau manwerthol a masnachol.

Mae’r Nodyn Cyngor Technegol yn cynnwys cyngor ynghylch:

  • strategaethau manwerthu, uwchgynllunio a Chynlluniau Bro
  • profion ynghylch angen manwerthol a dull dilyniannol o ddatblygu
  • Asesiadau Effaith Manwerthu
  • ffryntiadau masnachol a manwerthol sylfaenol ac eilaidd yng nghanol trefi
  • amodau cynllunio ym maes manwerthu
  • Gorchmynion Datblygu Lleol 
  • dangosyddion ynghylch bywiogrwydd a hyfywedd mewn ardaloedd manwerthol a masnachol.