Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 3: Parthau Cynllunio Syml (1996)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn nodi’r gweithdrefnau y dylid eu dilyn wrth ddynodi Parthau Cynllunio wedi’u Symleiddio.

Parth Cynllunio Syml yw un y gall awdurdod helpu i sicrhau datblygiad neu ail-ddatblygiad ar gyfer rhan o’i ardal, gan roi sicrwydd i’r datblygwr neu’r perchennog tir ac osgoi oedi yn y broses gynllunio.  

Mae’r TAN yn rhoi cyngor ar lunio Parth Cynllunio Syml, gan gynnwys dewis ardaloedd, eithriadau ac amodau a chyfyngiadau yn ystod y broses ddynodi.