Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben y Nodyn Cyngor Technegol hwn yw cynnig canllawiau ymarferol ar rôl y system gynllunio wrth ddarparu tai fforddiadwy.

Mae’r canllaw hwn yn diffinio tai fforddiadwy at ddibenion cynllunio ac yn rhoi cyngor i awdurdodau cynllunio lleol ar sut i benderfynu fforddiadwyedd.  Mae’r angen i gydweithio yn cael ei bwysleisio, gan gynnwys y gofyniad i awdurdodau tai a chynllunio gynnal asesiadau o’r farchnad dai gan gydweithio â rhanddeiliaid allweddol.

Lawrlwytho Dogfen