Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 19: Telathrebu (2002)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn amlinellu’r gweithdrefnau cynllunio y dylid eu dilyn wrth asesu cynigion telegyfathrebu.

Mae’n rhoi cyngor ar systemau telegyfathrebu a threfniadau ymgynghori ar gyfer cynigion telegyfathrebu.  

Hefyd, yr hyn sydd i’w cofio pan yn penderfynu ar gynigion o’r fath, gan gynnwys yr amgylchedd a iechyd, ymyriant radio o ddatblygiad arfaethedig ac agweddau telegyfathrebu mewn datblygiadau eraill.