Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 18: Trafnidiaeth (2007)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn egluro sut i gydblethu’r modd y caiff tir ei ddefnyddio a’r gwaith o gynllunio ar gyfer trafnidiaeth.

Mae’n esbonio sut y dylid asesu effeithiau trafnidiaeth a sut y dylid eu lleihau.  Mae’n cynnwys cyngor ar faterion sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth wrth gynllunio ar gyfer datblygiad newydd gan gynnwys yr integreiddio rhwng cynllunio ar gyfer defnyddio tir a thrafnidiaeth, lleoliad y datblygiad, parcio a chynllun y datblygiad.  

Hefyd, ar gerdded a beicio, trafnidiaeth gyhoeddus, cynllunio ar gyfer y seilwaith trafnidiaeth, asesu effaith a rheoli y broses o roi hyn ar waith.

Lawrlwytho Dogfen