Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009)

Dolenni perthnasol

Gwnaed yr ymchwil hon yn 2007 ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ynghylch cynllunio ar gyfer darpariaethau chwaraeon, hamdden a mannau agored fel rhan o gynigion ar gyfer datblygiad newydd.

Mae’n rhoi cyngor ar y maes hwn, gan gynnwys paratoi Asesiadau Mannau Agored, cadw cyfleusterau presennol, darparu cyfleusterau newydd a chynllunio ar gyfer rhandiroedd a mannau i blant a phobl ifanc chwarae.

Mae’r TAN yn trafod materion sy’n gysylltiedig â chynllunio datblygiadau a mannau agored, a sŵn a hygyrchedd.  Mae hefyd yn ystyried sut y gallai cytundebau cynllunio helpu i sicrhau bod y ddarpariaeth ar gael a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw.