Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 14: Cynllunio'r Arfordir (1998)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar faterion sy’n ymwneud â chynllunio ar gyfer y parthau arfordirol.

Mae’n cynnwys cyngor a gwybodaeth am ddatblygiadau hamdden, arfordiroedd treftadaeth a grwpiau arfordirol anstatudol a Chynlluniau Rheoli Traethlin.