Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 11: Swn (1997)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ynghylch sut y gellir defnyddio’r system gynllunio i leihau’r effaith sylweddol y gall sŵn ei gael, heb gyfyngu’n afresymol ar ddatblygiadau.

Mae’n rhoi cyngor ar ystyried sŵn yn ystod y cynllun datblygu a phrosesau rheoli yn ogystal â chategorïau o ddod i gysylltiad â sŵn mewn gwahanol fathau o weithgarwch, y dylid eu hystyried wrth drafod cynigion ar gyfer datblygiadau preswyl.

Lawrlwytho Dogfen