Skip to content

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 10: Gorchmynion Dadw Coed (1997)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r TAN hwn yn rhoi canllawiau ar achlysuron pryd y mae’n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer cadw a phlanu coed wrth roi caniatâd cynllunio drwy’r broses o lunio Gorchmynion Cadw Coed. 

Mae’n rhoi cyngor ar y broses o wneud y Gorchmynion a sut y dylid diogelu coed, yn enwedig yn ystod y broses ddatblygu.